Obsah

Dotazníkové šetření MAS Buchlov

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje realizované Místní akční skupinou (MAS) Buchlov, z.s., probíhá dotazníkové šetření pro podnikatele, neziskový sektor a veřejnost, zjišťující rozvojové potřeby v území.

Sesbírané informace pomohou získat finanční prostředky pro rozvoj regionu a efektivně zacílit jejich rozdělení v programovém období 2021-2027.

Dotazníky je možné vyplnit do 31.5.2021 na následujících odkazech:

Dotazník pro obyvatele obce

Dotazník pro neziskové organizace v obci

Dotazník pro firmy v obci

Jedna osoba může vyplnit více dotazníku (např. i za podnikatele, i za veřejnost).

Děkujeme všem, kterí  se do dotazníkového šetření zapojí.

MAS Buchlov, z.s.