Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Výzva č. 2 MAS Buchlov, z.s. v oblasti PRV

MAS Buchlov, z.s. v současné době připravuje novou výzvu k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Předpokládaný termín vyhlášení Výzvy č. 2 je naplánován na začátek května 2018. Termín vyhlášení výzvy bude upřesněn dle časové náročnosti administrace a schválení výzvy.

Doporučujeme zájemcům o dotaci své projekty předem konzultovat s pracovníky MAS Buchlov, z.s. mj. z důvodu časové náročnosti přípravy některých podkladů potřebných ke zpracování Žádosti o dotaci a jejích příloh.
Na konzultace svých projektů se, prosím, telefonicky objednejte na čísle: 778 088 693, Ing. Jana Šimčíková.

celý text

ostatní | 16. 4. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
Příměstský tábor - Tupesy

Prázdniny u tetičky "S láskou malované, aneb Tupesy, kde hlína vykvétá"

MAS Buchlov ve spolupráci s DDM Šikula a obcí Tupesy realizuje příměstský tábor v areálu Muzea tupeské keramiky v Tupesích v duchu tradic, folkloru a keramiky. S rezervací neotálejte - počet míst omezen pouze na 12 dětí/týden. celý text

ostatní | 10. 4. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
VIII. Miniveletrh cestovního ruchu

VIII. MINIVELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A GASTRONOMIE SLOVÁCKA

Zveme Vás na náš stánek Mikroregionu/MAS Buchlov...
Jste srdečně zváni na náš Miniveletrh! Mezi vystavovateli budou odborníci z oblasti cestovního ruchu, provozovatelé ubytovacích a volnočasových zařízení a restaurací, u kterých se návštěvníci přímo na místě budou moci informovat o novinkách letošní turistické sezóny. Na své si přijdou i milovníci gastronomických specialit, piva či vína, prezentaci svých produktů si připravil například i Jarošovský pivovar, a.s. celý text

ostatní | 24. 3. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Tradiční výrobek Slovácka hledá nové nositele 1

Tradiční výrobek Slovácka hledá nové nositele

Do 31. 3. 2018 přijímá Region Slovácko nové žádosti o udělení ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. Pokud máte zájem stát se nositelem této značky, prosíme o vyplnění žádosti a její zaslání na adresu Tradiční výrobek Slovácka, Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště. Případně osobní předání. V případě dotazů, pište email na prodejna@tradicnivyrobek.cz nebo volejte na 572 525 528 celý text

ostatní | 12. 3. 2018 | Autor: Renáta Polišenská

Ukončení příjmu Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1

Dne 26. 2. 2018 v 15:00 hod. byl ukončen příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova.

K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 8 Žádostí o dotaci (Fiche 1 - 3 žádosti, Fiche 2 - 0 žádostí, Fiche 3 - 4 žádosti, Fiche 4 - 0 žádostí, Fiche 5 - 1 žádost).

Přijaté žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. Poté bude MAS Buchlov, z.s. informovat žadatele, zda byla jejich žádost vybrána či nevybrána.
celý text

ostatní | 2. 3. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Projekt Partnerství CMS v běhu

Přeshraniční regionální pracovní skupina Projektu Partnerství CMS zasedala 20.2.2018 na semináři na Bratislavském samosprávném kraji.
celý text

ostatní | 20. 2. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
#

Příjem Žádostí o dotaci na MAS Buchlov, z.s.

Dnes 12. 2. 2018 začíná příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. Programu rozvoje venkova.
Žádost o dotaci vč. příloh se podává na MAS Buchlov, z.s. zasláním přes Portál farmáře.
Příjem žádostí na MAS končí dne 26. 2. 2018 v 15:00 hod.
Informace a dokumenty k Výzvě č. 1 naleznete na našem webu: http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/ celý text

ostatní | 12. 2. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Kontaktní pracoviště pro žadatele v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s.

MAS Buchlov, z.s. zřídila ve své kanceláři v Buchlovicích kontaktní pracoviště, kde si mohou žadatelé zpracovat svou Žádost o dotaci. Termín návštěvy kanceláře je nutné předem telefonicky dohodnout.
Informace a dokumenty k Výzvě č. 1 MAS Buchlov, z.s. naleznete na našem webu: http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/ celý text

ostatní | 12. 2. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Možnosti zajímavé environmentální výchovy

MAS Buchlov, z.s. iniciovalo na Živé vodě na Modré setkání na téma: Možnosti zajímavé environmentální výchovy zaměřené především na rybářské, myslivecké a včelařské kroužky. celý text

ostatní | 9. 2. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
#

Seminář k přípravě projektů - Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - Fiche 1 a 2

Dne 5. 2. 2018 se uskutečnil seminář k přípravě projektů určený pro veřejnost a žadatele v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. Programu rozvoje venkova.

Seminář byl zaměřen na Fichi 1 a 2 a byl doporučen pro žadatele v oblasti zemědělské činnosti. celý text

ostatní | 8. 2. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Seminář k přípravě projektů - Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - Fiche 3

Dne 6. 2. 2018 se uskutečnil seminář k přípravě projektů určený pro veřejnost a žadatele v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. Programu rozvoje venkova.

Seminář byl zaměřen na Fichi 3 a byl doporučen pro žadatele v oblasti nezemědělské činnosti. celý text

ostatní | 8. 2. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Seminář k přípravě projektů - Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - Fiche 4 a 5

Dne 7. 2. 2018 se uskutečnil seminář k přípravě projektů určený pro veřejnost a žadatele v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. Programu rozvoje venkova.

Seminář byl zaměřen na Fichi 4 a 5 a byl doporučen pro žadatele v oblasti investice v lesích. celý text

ostatní | 8. 2. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. v oblasti PRV 2014 - 2020

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 26. 1. 2018 výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. celý text

ostatní | 26. 1. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
#

Valná hromada MAS Buchlov. z.s.

9.1.2018 proběhla valná hromada MAS, na které byli přítomní seznámeni s připravovanými výzvami pro OP PRV a IROP. celý text

ostatní | 10. 1. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
#

PF 2018

Přejeme vám krásné Vánoce a v novém roce všechno dobré. celý text

ostatní | 18. 12. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

Konference EVROPSKÉ KULTURNÍ STEZKY SV. CYRILA A METODĚJE

Ve čtvrtek jsme se účastnili konference EVROPSKÉ KULTURNÍ STEZKY SV. CYRILA A METODĚJE - PERSPEKTIVY CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI, která byla vnímána jako jeden z prvních kroků přípravy projektu: Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí. MAS Buchlov je jedním z pěti partnerů, kteří budou projekt od 1.1.2018 realizovat. celý text

ostatní | 1. 12. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

Expozici „Po stopách Chřibských sklářů“ naleznete v kulturním domě Stupava

s provozní dobou v zimních měsících - tj. do 30. 4. 2018 - v neděli, vždy od 15:00 do 17:00 hodin. celý text

ostatní | 1. 12. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

Seminář „Venkovské inspirace…“

Ve dnech 21. – 22.11.2017 se starostové a zástupci MAS Zlínského kraje účastnili semináře „Venkovské inspirace…“. Během dvou dnů se podívali na ukázky dobré praxe na Jižní Moravě, na Slovensku i v Rakousku. celý text

ostatní | 23. 11. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

Účastnili jsme se Národní konference venkov 2017

Členové MAS Buchlov, z.s. se 1. – 3.11.2017 zúčastnili Národní konference venkov, kterou letos hostila obec Dříteč v Pardubickém kraji. Třídenní konference se věnovala agroturistice a podnikání na venkově, sociálnímu podnikání, zemědělství, lesnímu hospodaření a krajině a také subsidiaritě a víceúrovňové správě. Nedílnou součástí konference byly i ukázky dobré praxe, které byly přínosnou inspirací. celý text

ostatní | 8. 11. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

STROMY SVOBODY 1918 - 2018

Máte ve svém okolí strom vysazený k výročí vzniku ČSR? Zapojte se do akce Nadace partnerství, která se vzhledem k blížícímu se 100. výročí vzniku republiky a 50 let od okupace rozhodla najít stromy svobody 1918 – 2018. celý text

ostatní | 6. 11. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

MAS Buchlov na Facebooku

Nově můžete najít informace o aktivitách MAS Buchlov na FB profilu MAS Buchlov, z.s. Můžete jej využívat nejen jako zdroj informací, ale i jako prostor pro propagaci vašich aktivit. celý text

ostatní | 1. 11. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

Výměna zkušeností zahraničních partnerů - Slovensko

Ve dnech 10.-11.10.2017 proběhla na Slovensku, na území OZ Radošinka, odborná exkurze pod názvem Výměna zkušeností zahraničních partnerů, během níž došlo také k podpisu Smlouvy o partnerské spolupráci mezi MAS Buchlov a OZ Radošinka. celý text

ostatní | 13. 10. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

Environmentální vzdělávání – návrat k tradicím a zdravému patriotismu ve školách kraje pod Buchlovem

Cílem projektu je rozšiřování znalostí a dovedností dětí a mládeže, vycházejících z realizovaných úspěšných projektů a to jak z oblasti historie, přírody, kultury. Území mikroregionu Buchlov nabízí krásnou přírodu, ve které je výjimečně velký rekreační potenciál. Většina obcí má také bohaté kulturní tradice i stále živou současnou kulturu, na území se nachází mnoho přírodních a kulturních památek včetně drobných sakrálních památek místního významu, které zde zanechávají stopy našich předků. Tato místa, tyto relikty dotvářejí kulturu naší krajiny a je nezbytné či dokonce nutné o ně pečovat, prostřednictvím nich promlouvat k dalším generacím, aby si uvědomovaly nutnost znalosti vlastní historie. Nositeli tohoto poslání jsou školy a jejich pedagogové, kteří jsou denně s dětmi ve styku a mohou tak ovlivňovat osobnosti, které po nás tento nelehký úkol převezmou.
Tento projekt podpořila společnost LESY ČR, a.s. celý text

ostatní | 20. 7. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

Výstava hub s ochutnávkou specialit z hub

Mykologický klub Salaš Vás srdečně zve na již X. ročník výstavy hub s ochutnávkou specialit z hub, která se uskuteční dne 1.10. a 2.10. 2016 v Hospodě Na Dolině v obci Salaš u Velehradu. celý text

ostatní | 5. 9. 2016 | Autor: Mgr. Marta Polášková
#

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2016

Přijměte prosím pozvání na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, které se konají v termínu od 9. do 11. 9. 2016 v Uherském Hradišti. celý text

ostatní | 30. 8. 2016 | Autor: Mgr. Marta Polášková
#

SYROVÍNSKÝ BĚH VELKOU MORAVOU

Dne 24.9.2016 se uskuteční závod nejen o běhu s názvem "SYROVÍNSKÝ BĚH VELKOU MORAVOU", podrobné informace naleznete v přiloženém plakátu: celý text

ostatní | 24. 6. 2016 | Autor: Mgr. Marta Polášková
#

ZLATÁ VČELA BUCHLOVICE 2016

Ve dnech 16. a 17. dubna 2016 proběhne v areálu ZŠ Buchlovice oblastní kolo celostátní soutěže "Zlatá včela 2016", na které budou Buchlovice hostitelem pro 150 školou povinných dětí s doprovodem z celého Zlínského kraje. celý text

ostatní | 12. 4. 2016 | Autor: Mgr. Marta Polášková
#

Integrovaná strategie území MAS Buchlov pro období 2014-2020 byla podána

Dne 30.3.2016 byla podána žádost o podporu Integrované strategie MAS Buchlov pro období 2014-2020 na základě výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. celý text

ostatní | 4. 4. 2016 | Autor: Mgr. Marta Polášková
#

ZMĚNA: Seminář k dotačnímu titulu "Zahájení činnosti mladého zemědělce"

Z důvodu nenaplnění minimálního počtu účastníků semináře je konání semináře dne 9.3.2016 ve Velehradě ZRUŠENO. Semináře je však možné se účastnit ve čtvrtek 10.3. 2016 ve 13,00 hod. v Pozlovicích, více viz odkaz níže. celý text

ostatní | 8. 3. 2016 | Autor: Mgr. Marta Polášková
#

Seminář k dotačnímu titulu "Zahájení činnosti mladého zemědělce"

Společnost mladých agrárníků České republiky ve spolupráci s MAS Buchlov Vás srdečně zvou na seminář k dotačnímu titulu „Zahájení činnosti mladého zemědělce“, který se uskuteční dne 9.3. 2016 ve Velehradě. Kontakt pro přihlášení a další informace naleznete v přiložené pozvánce. celý text

ostatní | 4. 3. 2016 | Autor: Mgr. Marta Polášková
první předchozí
ze 3
poslední