Obsah

Zprávy

první
ze 4
poslední

Kaplička Staré Hutě

Kaplička Panny Marie ve Starých Hutích prošla rekonstrukcí.

Kaplička Panny Marie ve Starých Hutích, jejíž vznik se datuje do poloviny 19. století, září po rekonstrukci novotou. V Den české státnosti požehnal omlazené kapličce P. Vladimír Jesenský, duchovní správce koryčanské farnosti. celý text

ostatní | 29. 9. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Plakát

MEDOVÝ kRÁJ pod Buchlovem má novou stolní hru i Včelařskou hledačku

Poznejte netradiční formou život včel i zajímavosti našeho regionu. MAS Buchlov, z.s. vydal za podpory Zlínského kraje novou stolní hru "Bzzz..." a Včelařskou hledačku. celý text

ostatní | 28. 9. 2018 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 1 - IROP

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 1. 10. 2018 Výzvu č. 1 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR. celý text

ostatní | 10. 9. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
Omalovánkový průvodce

Děti včelám, včely dětem

Užijte si poslední týden prázdnin s badatelským omalovánkovým průvodcem v ruce a poznávejte nejen život včel, ale i krásy našeho mikroregionu Buchlov. A třeba vyhrajete vyhlídkový let balónem. celý text

ostatní | 28. 8. 2018 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 3, PRV - Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

V rámci Výzvy č. 3 vyhlášené MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 10 Žádostí o dotaci.

Dne 20.8.2018 se uskutečnilo jednání Výběrové komise MAS Buchlov, z.s., v rámci něhož proběhlo věcné hodnocení Žádostí o dotaci přijatých v rámci Výzvy č. 3. Na základě bodového ohodnocení projektů dle preferenčních kritérií bylo stanoveno pořadí projektů za každou Fichi zvlášť.
Dne 22.8.2018 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny. Všech 10 podaných žádostí bylo schváleno.

V příloze tohoto příspěvku naleznete Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci. celý text

ostatní | 24. 8. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 7. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.

V 7. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, a projekty spolupráce za téměř 3 miliardy korun.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

Více info viz. příloha nebo www.szif.cz.
celý text

ostatní | 22. 8. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
Rybářské závody, Modrá

Závod mladých bude hlavní atrakcí Rybářského dne dětí na Modré

Závod o hodnotné ceny, prezentace rybářských technik a disciplín, zajímavosti ze života ryb, bohatý doprovodný program zdarma a mnoho dalšího nabídne Rybářský den dětí v sobotu 25. srpna v Modré u Velehradu. celý text

ostatní | 6. 8. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
#

Výzva č. 3 v rámci Programu rozvoje venkova

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 18. 5. 2018 Výzvu č. 3 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Semináře pro zájemce o dotaci (potenciální žadatele) proběhnou ve dnech 21. - 23. 5. 2018 v 16:00 hodin v Buchlovicích v budově úřadu Městyse Buchlovice (1. patro).
21. 5. 2018 - Fiche 2: Podpora výroby a prodeje regionálních produktů
22. 5. 2018 - Fiche 3: Podpora podnikání a místní produkce
23. 5. 2018 - Fiche 4: Budování zázemí pro cestovní ruch, rekreaci a odpočinek a Fiche 5: Technologie pro údržbu krajiny a hospodaření v lesích.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS bude probíhat od 24. 5. do 18. 6. 2018 do 16:00 hod. prostřednictvím Portálu farmáře.

Celková alokace Výzvy č. 3: 4 599 720 Kč.
Alokace na jednotlivé Fiche:
Fiche 2: 999 720 Kč
Fiche 3: 2 000 000 Kč
Fiche 4: 1 000 000 Kč
Fiche 5: 600 000 Kč

Termín registrace Žádostí na RO SZIF: 31. 8. 2018

Zájemci o dotaci mohou své projekty konzultovat na seminářích pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice (na konzultace se, prosím, předem telefonicky objednejte na tel.: 778 088 693).

Bližší informace naleznete na http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/ celý text

ostatní | 9. 5. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Storno Výzvy č. 2 PRV

Výzva č. 2 PRV byla stornována. V současné době připravujeme Výzvu č. 3 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. celý text

ostatní | 9. 5. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Výzva č. 1 PRV - Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

Dne 17.4.2018 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Buchlov, z.s., jejímž cílem bylo provést věcné hodnocení Žádostí o dotaci přijatých v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova. Na základě bodového hodnocení projektů dle preferenčních kritérií bylo stanoveno pořadí projektů za každou Fichi zvlášť.
Dne 18.4.2018 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny.
V příloze tohoto příspěvku naleznete Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci. celý text

ostatní | 24. 4. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Výzva č. 2 MAS Buchlov, z.s. v oblasti PRV

MAS Buchlov, z.s. v současné době připravuje novou výzvu k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Předpokládaný termín vyhlášení Výzvy č. 2 je květen 2018. Termín vyhlášení výzvy bude upřesněn dle časové náročnosti administrace a schválení výzvy.

Doporučujeme zájemcům o dotaci své projekty předem konzultovat s pracovníky MAS Buchlov, z.s. mj. z důvodu časové náročnosti přípravy některých podkladů potřebných ke zpracování Žádosti o dotaci a jejích příloh.
Na konzultace svých projektů se, prosím, telefonicky objednejte na čísle: 778 088 693, Ing. Jana Šimčíková.

celý text

ostatní | 16. 4. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
Příměstský tábor - Tupesy

Prázdniny u tetičky "S láskou malované, aneb Tupesy, kde hlína vykvétá"

MAS Buchlov ve spolupráci s DDM Šikula a obcí Tupesy realizuje příměstský tábor v areálu Muzea tupeské keramiky v Tupesích v duchu tradic, folkloru a keramiky. S rezervací neotálejte - počet míst omezen pouze na 12 dětí/týden. celý text

ostatní | 10. 4. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
VIII. Miniveletrh cestovního ruchu

VIII. MINIVELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A GASTRONOMIE SLOVÁCKA

Zveme Vás na náš stánek Mikroregionu/MAS Buchlov...
Jste srdečně zváni na náš Miniveletrh! Mezi vystavovateli budou odborníci z oblasti cestovního ruchu, provozovatelé ubytovacích a volnočasových zařízení a restaurací, u kterých se návštěvníci přímo na místě budou moci informovat o novinkách letošní turistické sezóny. Na své si přijdou i milovníci gastronomických specialit, piva či vína, prezentaci svých produktů si připravil například i Jarošovský pivovar, a.s. celý text

ostatní | 24. 3. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Tradiční výrobek Slovácka hledá nové nositele 1

Tradiční výrobek Slovácka hledá nové nositele

Do 31. 3. 2018 přijímá Region Slovácko nové žádosti o udělení ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. Pokud máte zájem stát se nositelem této značky, prosíme o vyplnění žádosti a její zaslání na adresu Tradiční výrobek Slovácka, Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště. Případně osobní předání. V případě dotazů, pište email na prodejna@tradicnivyrobek.cz nebo volejte na 572 525 528 celý text

ostatní | 12. 3. 2018 | Autor: Renáta Polišenská

Ukončení příjmu Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1

Dne 26. 2. 2018 v 15:00 hod. byl ukončen příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova.

K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 8 Žádostí o dotaci (Fiche 1 - 3 žádosti, Fiche 2 - 0 žádostí, Fiche 3 - 4 žádosti, Fiche 4 - 0 žádostí, Fiche 5 - 1 žádost).

Přijaté žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. Poté bude MAS Buchlov, z.s. informovat žadatele, zda byla jejich žádost vybrána či nevybrána.
celý text

ostatní | 2. 3. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Projekt Partnerství CMS v běhu

Přeshraniční regionální pracovní skupina Projektu Partnerství CMS zasedala 20.2.2018 na semináři na Bratislavském samosprávném kraji.
celý text

ostatní | 20. 2. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
#

Příjem Žádostí o dotaci na MAS Buchlov, z.s.

Dnes 12. 2. 2018 začíná příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. Programu rozvoje venkova.
Žádost o dotaci vč. příloh se podává na MAS Buchlov, z.s. zasláním přes Portál farmáře.
Příjem žádostí na MAS končí dne 26. 2. 2018 v 15:00 hod.
Informace a dokumenty k Výzvě č. 1 naleznete na našem webu: http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/ celý text

ostatní | 12. 2. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Kontaktní pracoviště pro žadatele v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s.

MAS Buchlov, z.s. zřídila ve své kanceláři v Buchlovicích kontaktní pracoviště, kde si mohou žadatelé zpracovat svou Žádost o dotaci. Termín návštěvy kanceláře je nutné předem telefonicky dohodnout.
Informace a dokumenty k Výzvě č. 1 MAS Buchlov, z.s. naleznete na našem webu: http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/ celý text

ostatní | 12. 2. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Možnosti zajímavé environmentální výchovy

MAS Buchlov, z.s. iniciovalo na Živé vodě na Modré setkání na téma: Možnosti zajímavé environmentální výchovy zaměřené především na rybářské, myslivecké a včelařské kroužky. celý text

ostatní | 9. 2. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
#

Seminář k přípravě projektů - Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - Fiche 1 a 2

Dne 5. 2. 2018 se uskutečnil seminář k přípravě projektů určený pro veřejnost a žadatele v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. Programu rozvoje venkova.

Seminář byl zaměřen na Fichi 1 a 2 a byl doporučen pro žadatele v oblasti zemědělské činnosti. celý text

ostatní | 8. 2. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Seminář k přípravě projektů - Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - Fiche 3

Dne 6. 2. 2018 se uskutečnil seminář k přípravě projektů určený pro veřejnost a žadatele v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. Programu rozvoje venkova.

Seminář byl zaměřen na Fichi 3 a byl doporučen pro žadatele v oblasti nezemědělské činnosti. celý text

ostatní | 8. 2. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Seminář k přípravě projektů - Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - Fiche 4 a 5

Dne 7. 2. 2018 se uskutečnil seminář k přípravě projektů určený pro veřejnost a žadatele v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. Programu rozvoje venkova.

Seminář byl zaměřen na Fichi 4 a 5 a byl doporučen pro žadatele v oblasti investice v lesích. celý text

ostatní | 8. 2. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. v oblasti PRV 2014 - 2020

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 26. 1. 2018 výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. celý text

ostatní | 26. 1. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
#

Valná hromada MAS Buchlov. z.s.

9.1.2018 proběhla valná hromada MAS, na které byli přítomní seznámeni s připravovanými výzvami pro OP PRV a IROP. celý text

ostatní | 10. 1. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
#

PF 2018

Přejeme vám krásné Vánoce a v novém roce všechno dobré. celý text

ostatní | 18. 12. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

Účastnili jsme se Národní konference venkov 2017

Členové MAS Buchlov, z.s. se 1. – 3.11.2017 zúčastnili Národní konference venkov, kterou letos hostila obec Dříteč v Pardubickém kraji. Třídenní konference se věnovala agroturistice a podnikání na venkově, sociálnímu podnikání, zemědělství, lesnímu hospodaření a krajině a také subsidiaritě a víceúrovňové správě. Nedílnou součástí konference byly i ukázky dobré praxe, které byly přínosnou inspirací. celý text

ostatní | 8. 11. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

STROMY SVOBODY 1918 - 2018

Máte ve svém okolí strom vysazený k výročí vzniku ČSR? Zapojte se do akce Nadace partnerství, která se vzhledem k blížícímu se 100. výročí vzniku republiky a 50 let od okupace rozhodla najít stromy svobody 1918 – 2018. celý text

ostatní | 6. 11. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

MAS Buchlov na Facebooku

Nově můžete najít informace o aktivitách MAS Buchlov na FB profilu MAS Buchlov, z.s. Můžete jej využívat nejen jako zdroj informací, ale i jako prostor pro propagaci vašich aktivit. celý text

ostatní | 1. 11. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

Výměna zkušeností zahraničních partnerů - Slovensko

Ve dnech 10.-11.10.2017 proběhla na Slovensku, na území OZ Radošinka, odborná exkurze pod názvem Výměna zkušeností zahraničních partnerů, během níž došlo také k podpisu Smlouvy o partnerské spolupráci mezi MAS Buchlov a OZ Radošinka. celý text

ostatní | 13. 10. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

Environmentální vzdělávání – návrat k tradicím a zdravému patriotismu ve školách kraje pod Buchlovem

Cílem projektu je rozšiřování znalostí a dovedností dětí a mládeže, vycházejících z realizovaných úspěšných projektů a to jak z oblasti historie, přírody, kultury. Území mikroregionu Buchlov nabízí krásnou přírodu, ve které je výjimečně velký rekreační potenciál. Většina obcí má také bohaté kulturní tradice i stále živou současnou kulturu, na území se nachází mnoho přírodních a kulturních památek včetně drobných sakrálních památek místního významu, které zde zanechávají stopy našich předků. Tato místa, tyto relikty dotvářejí kulturu naší krajiny a je nezbytné či dokonce nutné o ně pečovat, prostřednictvím nich promlouvat k dalším generacím, aby si uvědomovaly nutnost znalosti vlastní historie. Nositeli tohoto poslání jsou školy a jejich pedagogové, kteří jsou denně s dětmi ve styku a mohou tak ovlivňovat osobnosti, které po nás tento nelehký úkol převezmou.
Tento projekt podpořila společnost LESY ČR, a.s. celý text

ostatní | 20. 7. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
první
ze 4
poslední