Obsah

Zprávy

první
ze 5
poslední

SOFIA

Jordánskou princeznu jsme pozvali do Zlínského kraje

Spolupráce na Cyrilometodějské stezce a Stezce doby železné v Podunají byla předmětem mezinárodní konference pořádané 30. 9. Ministerstvem turismu Bulharska. Konferenci zahájila tamější ministryně cestovního ruchu Nikolina Angelkova, ministr kultury Boil Banov a jordánská princezna, Její královská Výsost Dana Firas, velvyslankyně UNESCO pro ochranu kulturního dědictví. Princezna Firas je významná a vlivná osobnost, která se velmi zasazuje za ochranu světového kulturního a přírodního dědictví. Sama působí ve správě nejznámější jordánské památky pod ochranou UNESCO – skalního města Petra prostřednictvím nevládní organizace Petra National Trust. celý text

ostatní | 13. 10. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
program rozvoje venkova

8. kolo Programu rozvoje venkova startuje

Praha 7. října 2019 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začne zítra přijímat žádosti k 8. kolu Programu rozvoje venkova (PRV). Cílem je podpořit investice do potravinářských a lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce. Celkem je pro žadatele připravena částka 1,6 miliardy korun. celý text

ostatní | 8. 10. 2019 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 2 OPŽP - změna pravidel

V rámci probíhající výzvy č. 2 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně došlo ze strany řídícího orgánu OPŽP ke změnám pravidel u daného specifického cíle.

S ohledem na to, že doposud do stávající výzvy není avizována žádná žádost, je možnost vyhlásit novou výzvu, k níž by se vztahovala změněná pravidla. Tato výzva může být otevřená nejdéle do 6. 1. 2020. celý text

ostatní | 1. 10. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
Studijní cesta PP1 - MAS Buchlov, z.s.   1

Studijní cesta PP1 - MAS Buchlov, z.s.

V dnech 24.-25.9.2019 se na Uherskohradišťsku uskutečnila třetí studijní cesta v rámci projektu PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ. celý text

ostatní | 30. 9. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
kulatý stůl

II. KULATÝ STŮL K ROZVOJI CYRILOMETODĚJSKÝCH STEZEK

V úterý 3.září 2019 se v konferenčním sále Hotelu Skanzen na Modré uskutečnilo jednání II.KULATÉHO STOLU partnerství Cyrilometodějské stezky, kde proběhly prezentace k realizaci projektu. Cílem jednání bylo otevřít debatu k realizovaným aktivitám, dalšímu rozvoji a směřování Cyrilometodějských stezek. Výstupy z jednání budou použity v připravovaném akčním plánu, který je jedním z výstupů realizace projektu "PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ" celý text

ostatní | 4. 9. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
jednání

Setkání regionální pracovní skupiny CMS

Setkání regionální pracovní skupiny v rámci projektu „PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ“ proběhlo 29.08.2019 v salonku Hotelu Skanzen na Modré. Cílem setkání byla příprava II. Kulatého stolu, který se uskuteční 03.09.2019 v konferenčním sále Hotelu Skanzen na Modré. Body jednání byly: Stav projektového záměru 2018, - Strategické dokumenty, Realizace projektového záměru 2019,Navazování partnerské spolupráce v místě i mimo území ČR, Výhled aktivit 2020 a Diskuze k problematice Cyrilometodějských stezek. Setkání regionální skupiny se neslo v pracovním duchu a z jednání vzešlo plno podnětných návrhů. celý text

ostatní | 30. 8. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
Bylinky za plotem

Bylinky za plotem - další příměstský tábor v Tupesích i beseda pro veřejnost

Svaz žen Tupesy ve spolupráci s Obecním úřadem Tupesy, Muzeem tupeské keramiky, MAS Buchlov, z.s. a DDM Šikula připravuje další příměstský tábor, tentokrát zaměřený na bylinky za plotem. celý text

ostatní | 5. 8. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
Kostel Stříbrnice

KOSTEL SV. PROKOPA OTVÍRÁ NÁRUČ POUTNÍKŮM

Římskokatolická farnost Stříbrnice a Obec Červeník vás zvou na slavnost při příležitosti společného projektu "KOSTEL SV. PROKOPA OTVÍRÁ SVOU NÁRUČ POUTNÍKŮM"
celý text

ostatní | 5. 8. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
Prázdniny u tetičky

Druhé "Prázdniny u tetičky, aneb S láskou malované, aneb Tupesy, kde hlína vykvétá"

Po loňském úspěšném prvním ročníku příměstského tábora v Muzeum tupeské keramiky v Tupesích se v letošním roce opět uskutečnily dva turnusy a to v termínech 15. - 19.7. a 22. - 26.7.2019. celý text

ostatní | 31. 7. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
stříbrnice

KOSTEL SV. PROKOPA OTEVÍRÁ NÁRUČ POUTNÍKŮM

Římskokatolická farnost Stříbrnice vás zvou 29. – 30.6.2019 na Svatoprokopskou pouť u příležitosti svátku svatého Prokopa a patronů obecních spolků, která je realizovaná v rámci projektu "KOSTEL SV. PROKOPA OTEVÍRÁ NÁRUČ POUTNÍKŮM".
celý text

ostatní | 3. 6. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
hostyn velehrad

Putování z Hostýna na Velehrad

V termínu 26.5. - 28.5.2019 se v rámci projektu "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí" vydali realizátoři projektu - Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. a MAS Buchlov, z.s ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy na putování z Hostýna na Velehrad. celý text

ostatní | 31. 5. 2019 | Autor: Renáta Polišenská

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 4

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 15.4.2019 Výzvu č. 4 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Příjem Žádostí o dotaci probíhal ve dnech 15.4. - 15.5.2019. Ve Výzvě č. 4 MAS Buchlov, z.s. bylo přijato celkem 14 Žádostí o dotaci:
Fiche 1: 3 žádosti, Fiche 2: 1 žádost, Fiche 3: 9 žádostí, Fiche 4: 0 žádostí, Fiche 5: 1 žádost
celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
nitranský kraj

II. Studijní cesta v rámci projektu Cyrilometodějských stezek

Druhá studijní cesta v rámci přeshraničního projektu "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí se uskutečnila 16. - 17.5.2019 v Nitranském kraji. celý text

ostatní | 20. 5. 2019 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 4 v rámci Programu rozvoje venkova

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 15. 4. 2019 Výzvu č. 4 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Pozvánka na semináře pro zájemce o dotaci

MAS Buchlov, z.s. plánuje dne 15.4.2019 vyhlásit Výzvu č. 4 v rámci Programu rozvoje venkova.
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na semináře pro zájemce o dotaci, které jsou určeny pro širokou veřejnost a proběhnou ve dnech 8.-10.4.2019 v 16:00 hod. v zasedací místnosti úřadu Městyse Buchlovice. celý text

ostatní | 3. 4. 2019 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
expo olomouc

Mikroregion Buchlov na TOURISM EXPO 2019 Olomouc

Mikroregion Buchlov se bude ve spolupráci s MAS Buchlov prezentovat 5. - 6.4.2019 na veletrhu lázeňství a využití volného času TOURISM EXPO 2019 v Olomouci. Navštivte nás na našem stánku. celý text

ostatní | 26. 3. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
salašský drtikol

SALAŠSKÝ DRTIKOL 2019

Zveme vás na závod horských kol v podhůří Chřibů SALAŠSKÝ DRTIKOL, který se uskuteční 13.4.2019. celý text

ostatní | 19. 3. 2019 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření

Místní akční skupina Buchlov, z.s., IČO: 26662698, vyhlašuje dne 11.3.2019 výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Výzva je navázána na 127. výzvu ŘO OPŽP, Prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny. Výzva je zaměřena na podporu realizace ÚSES a protierozní opatření. Žádost o podporu je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 11.3.2019
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11.3.2019 v 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019 v 20:00 hod.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023
Alokace výzvy: opatření ÚSES 2 500 000 Kč, opatření Protierozní opatření 2 500 000 Kč
Bližší informace naleznete na http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/
celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Výzva č. 2 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Místní akční skupina Buchlov, z.s., IČO: 26662698, vyhlašuje dne 11.3.2019 výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Výzva je navázána na 128. výzvu ŘO OPŽP, Prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Výzva je zaměřena na podporu realizace sídelní zeleně. Žádost o podporu je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 11.3.2019
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11.3.2019 v 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019 v 20:00 hod.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023
Alokace výzvy: 5 000 000 Kč
Bližší informace naleznete na http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/
celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
stroj

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1.

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila už dvě výzvy k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. Ten v rámci podpory podnikání a místní produkce umožňuje drobným živnostníků např. pořízení strojového vybavení. Některé projekty z minulých výzev už prošly kontrolou nadřízeného orgánu a čekají na proplacení. V dohledné době budeme vyhlašovat další výzvu, takže pokud máte vhodný projektový záměr, který lze z Programu rozvoje venkova podpořit, zastavte se za námi na konzultaci, aby i Váš projekt byl úspěšný. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
kříže

Kříže a Boží muka v krajině

Když míjíme křížek anebo Boží muka, přemýšlíme, kdo a proč jej tam postavil. Každý má svůj příběh a i když je zub času nahlodává, stále nám mají co říct, stačí se jen zastavit. Abychom je uchovali i pro naše děti, je potřeba se o ně postarat. Každoročně obce v mikroregionu Buchlov několik drobných sakrálních památek opraví, v letošním roce za bezmála šest set tisíc osm objektů ve třech obcích. Dotace z Ministerstva zemědělství může činit více jak čtyři sta tisíc. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
C+M

Studijní cesty po trase „Kulturní cesty sv. Cyrila a Metoděje na území bratislavského kraje“

Pracovníci MAS Buchlov z.s. (PP1) se ve dnech 20.2. – 21.2.2019 zúčastnili první studijní cesty po trase „Kulturní cesty sv. Cyrila a Metoděje na území bratislavského kraje“, která byla realizována v rámci projektu PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ. Studijní cesta byla inspirativní a všem partnerům projektu přinesla řadu zajímavých informací a podnětných nápadů. celý text

ostatní | 25. 2. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
seminář

Seminář „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“.

V úterý 12.2.2019 se ve vinném sklepě Obce Modrá uskutečnil seminář na téma „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“. Nosnými tématy semináře byly: přednáška pana Dr. Ing. Petra Marady - příklady dobré praxe – „Zakládání a péče o zelenou infrastrukturu a provádění agroenvironmentálních opatření v krajině“ a „Projektové záměry a náležitosti žádosti v rámci Výzvy 127, 128, navazující financování“, které prezentoval Mgr. Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko. Více než tři desítky zástupců obcí a Místních akčních skupin ze Slovácka a Valašska získalo řadu cenných informací a ukázek příkladů dobré praxe na téma ochrany a péče o přírodu a krajinu. Seminář byl pořádán ve spolupráci a za finanční podpory Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu. celý text

ostatní | 12. 2. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
IROP

Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy. celý text

ostatní | 28. 1. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2019 1

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2019

Státní zemědělský intervenční fond vyhlašuje dotace na včelařská opatření v roce 2019. celý text

ostatní | 5. 1. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
včelaříci

Výzvy Zlínského kraje

Pro spolky, anebo fyzické osoby, budou během ledna připravovány Výzvy Zlínského kraje, o které bude možné si požádat: celý text

ostatní | 2. 1. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
PF 2019

PF 2019

Přejeme Vám krásné Vánoce a v novém roce 2019 všechno nejlepší. celý text

ostatní | 19. 12. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
KS

KULATÝ STŮL – DISKUZE K ANALÝZE ÚZEMÍ

Dne 21.11.2018 se v Turistickém centru na Velehradě uskutečnilo jednání KULATÉHO STOLU partnerství Cyrilometodějské stezky, kde proběhly prezentace k aktivitám v projektu Cyrilometodějských stezek, k analýze území, příklady dobré praxe a záměry dalšího rozvoje stezek na území MAS Buchlov, z.s. Cílem jednání bylo především představení prvotních záměrů pracovní skupiny k dalšímu rozvoji stezek a podnícení zájmu partnerů k další spolupráci na rozvoji, což se dle příspěvků v diskuzi podařilo. V dohledné době budou probíhat pracovní jednání, na kterých budou záměry rozpracovány dopodrobna a budou sloužit jako podklad pro tvorbu Akčního plánu. Pokud máte zájem o spolupráci, podklady k debatě najdete níže. Budeme rádi za jakékoliv podněty. celý text

ostatní | 22. 11. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Z

MAS Buchlov prezentoval své aktivity na Zlínském kraji

V pondělí 19.11.2018 proběhlo na Zlínském kraji setkání téměř 60 zástupců vedoucích pracovníků volnočasových aktivit a spolků myslivců, rybářů a včelařů s paní radní ZK paní Margit Balaštíkovou. V rámci setkání byly popsány možnosti financování projektů z dotací Zlínského kraje, pokřtěny dvě nové publikace Moravského rybářského svazu - pobočný spolek Zlín a představeny projekty a možnosti spolupráce s MAS Buchlov, z.s. celý text

ostatní | 20. 11. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Setkání regionální pracovní skupiny na Modré 1

Setkání regionální pracovní skupiny na Modré

Setkání regionální pracovní skupiny v rámci projektu „PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ“, které se uskutečnilo 14.11.2018, se neslo v tvůrčím pracovním duchu s řadou podnětných připomínek, názorů a doplňujících informací k návrhům záměrů dalšího rozvoje Cyrilometodějských stezek na území MAS Buchlov, z.s. Se záměry bude laická i odborná veřejnost seznámena ve středu 21.11.2018 od 10.00 – 14.00 hod. v Turistickém centru na Velehradě. Zájemci se mohou registrovat na www.buchlov.cz nebo na tel.: 777 818 592. celý text

ostatní | 14. 11. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
první
ze 5
poslední