Obsah

Zprávy

první
ze 5
poslední

hostyn velehrad

Putování z Hostýna na Velehrad

V termínu 26.5. - 28.5.2019 se v rámci projektu "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí" vydali realizátoři projektu - Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. a MAS Buchlov, z.s ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy na putování z Hostýna na Velehrad. celý text

ostatní | 31. 5. 2019 | Autor: Renáta Polišenská

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 4

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 15.4.2019 Výzvu č. 4 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Příjem Žádostí o dotaci probíhal ve dnech 15.4. - 15.5.2019. Ve Výzvě č. 4 MAS Buchlov, z.s. bylo přijato celkem 14 Žádostí o dotaci:
Fiche 1: 3 žádosti, Fiche 2: 1 žádost, Fiche 3: 9 žádostí, Fiche 4: 0 žádostí, Fiche 5: 1 žádost
celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
nitranský kraj

II. Studijní cesta v rámci projektu Cyrilometodějských stezek

Druhá studijní cesta v rámci přeshraničního projektu "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí se uskutečnila 16. - 17.5.2019 v Nitranském kraji. celý text

ostatní | 20. 5. 2019 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 4 v rámci Programu rozvoje venkova

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 15. 4. 2019 Výzvu č. 4 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Pozvánka na semináře pro zájemce o dotaci

MAS Buchlov, z.s. plánuje dne 15.4.2019 vyhlásit Výzvu č. 4 v rámci Programu rozvoje venkova.
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na semináře pro zájemce o dotaci, které jsou určeny pro širokou veřejnost a proběhnou ve dnech 8.-10.4.2019 v 16:00 hod. v zasedací místnosti úřadu Městyse Buchlovice. celý text

ostatní | 3. 4. 2019 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
expo olomouc

Mikroregion Buchlov na TOURISM EXPO 2019 Olomouc

Mikroregion Buchlov se bude ve spolupráci s MAS Buchlov prezentovat 5. - 6.4.2019 na veletrhu lázeňství a využití volného času TOURISM EXPO 2019 v Olomouci. Navštivte nás na našem stánku. celý text

ostatní | 26. 3. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
salašský drtikol

SALAŠSKÝ DRTIKOL 2019

Zveme vás na závod horských kol v podhůří Chřibů SALAŠSKÝ DRTIKOL, který se uskuteční 13.4.2019. celý text

ostatní | 19. 3. 2019 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření

Místní akční skupina Buchlov, z.s., IČO: 26662698, vyhlašuje dne 11.3.2019 výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Výzva je navázána na 127. výzvu ŘO OPŽP, Prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny. Výzva je zaměřena na podporu realizace ÚSES a protierozní opatření. Žádost o podporu je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 11.3.2019
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11.3.2019 v 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019 v 20:00 hod.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023
Alokace výzvy: opatření ÚSES 2 500 000 Kč, opatření Protierozní opatření 2 500 000 Kč
Bližší informace naleznete na http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/
celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Výzva č. 2 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Místní akční skupina Buchlov, z.s., IČO: 26662698, vyhlašuje dne 11.3.2019 výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Výzva je navázána na 128. výzvu ŘO OPŽP, Prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Výzva je zaměřena na podporu realizace sídelní zeleně. Žádost o podporu je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 11.3.2019
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11.3.2019 v 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019 v 20:00 hod.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023
Alokace výzvy: 5 000 000 Kč
Bližší informace naleznete na http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/
celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
stroj

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1.

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila už dvě výzvy k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. Ten v rámci podpory podnikání a místní produkce umožňuje drobným živnostníků např. pořízení strojového vybavení. Některé projekty z minulých výzev už prošly kontrolou nadřízeného orgánu a čekají na proplacení. V dohledné době budeme vyhlašovat další výzvu, takže pokud máte vhodný projektový záměr, který lze z Programu rozvoje venkova podpořit, zastavte se za námi na konzultaci, aby i Váš projekt byl úspěšný. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
kříže

Kříže a Boží muka v krajině

Když míjíme křížek anebo Boží muka, přemýšlíme, kdo a proč jej tam postavil. Každý má svůj příběh a i když je zub času nahlodává, stále nám mají co říct, stačí se jen zastavit. Abychom je uchovali i pro naše děti, je potřeba se o ně postarat. Každoročně obce v mikroregionu Buchlov několik drobných sakrálních památek opraví, v letošním roce za bezmála šest set tisíc osm objektů ve třech obcích. Dotace z Ministerstva zemědělství může činit více jak čtyři sta tisíc. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
C+M

Studijní cesty po trase „Kulturní cesty sv. Cyrila a Metoděje na území bratislavského kraje“

Pracovníci MAS Buchlov z.s. (PP1) se ve dnech 20.2. – 21.2.2019 zúčastnili první studijní cesty po trase „Kulturní cesty sv. Cyrila a Metoděje na území bratislavského kraje“, která byla realizována v rámci projektu PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ. Studijní cesta byla inspirativní a všem partnerům projektu přinesla řadu zajímavých informací a podnětných nápadů. celý text

ostatní | 25. 2. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
seminář

Seminář „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“.

V úterý 12.2.2019 se ve vinném sklepě Obce Modrá uskutečnil seminář na téma „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“. Nosnými tématy semináře byly: přednáška pana Dr. Ing. Petra Marady - příklady dobré praxe – „Zakládání a péče o zelenou infrastrukturu a provádění agroenvironmentálních opatření v krajině“ a „Projektové záměry a náležitosti žádosti v rámci Výzvy 127, 128, navazující financování“, které prezentoval Mgr. Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko. Více než tři desítky zástupců obcí a Místních akčních skupin ze Slovácka a Valašska získalo řadu cenných informací a ukázek příkladů dobré praxe na téma ochrany a péče o přírodu a krajinu. Seminář byl pořádán ve spolupráci a za finanční podpory Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu. celý text

ostatní | 12. 2. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
IROP

Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy. celý text

ostatní | 28. 1. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2019 1

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2019

Státní zemědělský intervenční fond vyhlašuje dotace na včelařská opatření v roce 2019. celý text

ostatní | 5. 1. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
včelaříci

Výzvy Zlínského kraje

Pro spolky, anebo fyzické osoby, budou během ledna připravovány Výzvy Zlínského kraje, o které bude možné si požádat: celý text

ostatní | 2. 1. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
PF 2019

PF 2019

Přejeme Vám krásné Vánoce a v novém roce 2019 všechno nejlepší. celý text

ostatní | 19. 12. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
KS

KULATÝ STŮL – DISKUZE K ANALÝZE ÚZEMÍ

Dne 21.11.2018 se v Turistickém centru na Velehradě uskutečnilo jednání KULATÉHO STOLU partnerství Cyrilometodějské stezky, kde proběhly prezentace k aktivitám v projektu Cyrilometodějských stezek, k analýze území, příklady dobré praxe a záměry dalšího rozvoje stezek na území MAS Buchlov, z.s. Cílem jednání bylo především představení prvotních záměrů pracovní skupiny k dalšímu rozvoji stezek a podnícení zájmu partnerů k další spolupráci na rozvoji, což se dle příspěvků v diskuzi podařilo. V dohledné době budou probíhat pracovní jednání, na kterých budou záměry rozpracovány dopodrobna a budou sloužit jako podklad pro tvorbu Akčního plánu. Pokud máte zájem o spolupráci, podklady k debatě najdete níže. Budeme rádi za jakékoliv podněty. celý text

ostatní | 22. 11. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Z

MAS Buchlov prezentoval své aktivity na Zlínském kraji

V pondělí 19.11.2018 proběhlo na Zlínském kraji setkání téměř 60 zástupců vedoucích pracovníků volnočasových aktivit a spolků myslivců, rybářů a včelařů s paní radní ZK paní Margit Balaštíkovou. V rámci setkání byly popsány možnosti financování projektů z dotací Zlínského kraje, pokřtěny dvě nové publikace Moravského rybářského svazu - pobočný spolek Zlín a představeny projekty a možnosti spolupráce s MAS Buchlov, z.s. celý text

ostatní | 20. 11. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Setkání regionální pracovní skupiny na Modré 1

Setkání regionální pracovní skupiny na Modré

Setkání regionální pracovní skupiny v rámci projektu „PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ“, které se uskutečnilo 14.11.2018, se neslo v tvůrčím pracovním duchu s řadou podnětných připomínek, názorů a doplňujících informací k návrhům záměrů dalšího rozvoje Cyrilometodějských stezek na území MAS Buchlov, z.s. Se záměry bude laická i odborná veřejnost seznámena ve středu 21.11.2018 od 10.00 – 14.00 hod. v Turistickém centru na Velehradě. Zájemci se mohou registrovat na www.buchlov.cz nebo na tel.: 777 818 592. celý text

ostatní | 14. 11. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Logo CMS

Pozvánka ke kulatému stolu, 21.11.2018, Velehrad

V rámci projektu "PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ" si dovolujeme pozvat všechny potencionální aktéry v oblasti cestovního ruchu, ke kulatému stolu, který se uskuteční ve středu 21.11.2018 v 10.00 hod. ve velkém sále Turistického centra Velehrad. celý text

ostatní | 30. 10. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Margit Balaštíková

Setkání zástupců spolků, zaměřených na EVVO dětí a mládeže ve ZK

Jménem radní ZK paní Margity Balaštíkové zveme zástupce spolků zaměřených na EVVO dětí a mládeže (včelařství, myslivosti, rybářství a chovatelství) ve ZK na setkání, které se uskuteční dne 19. listopadu 2018 ve Zlíně – viz přiložená pozvánka. celý text

ostatní | 29. 10. 2018 | Autor: Renáta Polišenská

Workshop sociální zemědělství/podnikání

Ve dnech 29. - 30. října 2018 se v Hostětíně uskuteční praktické workshopy a exkurze na farmy zabývající se aktivitami v oblasti sociálního zemědělství a podnikání.

Místo konání: Centrum Veronica Hostětín

Účastníci se mohou přihlásit pomocí registračního formuláře uvedeného níže a dostupného i na internetových stránkách http://www.socialni-zemedelstvi.cz/. Po přihlášení a vyplnění tohoto formuláře budou zájemci individuálně osloveni.

Bližší informace a program workshopu naleznete v příloze. celý text

ostatní | 15. 10. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Plánovaná výzva OPŽP

MAS Buchlov, z.s. v současné době připravuje vyhlášení výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen "OPŽP"). Výzva bude navázána na 127. a 128. výzvu OPŽP.
Výzva bude zaměřena na podporu projektů týkajících se těchto aktivit:
- Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
- Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
- Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je naplánován na přelom roku 2018/2019 (termín bude upřesněn).

Bližší informace naleznete na http://www.buchlov.cz/vyzvy/planovane-vyzvy-/ celý text

ostatní | 11. 10. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
Kaplička Staré Hutě

Kaplička Panny Marie ve Starých Hutích prošla rekonstrukcí.

Kaplička Panny Marie ve Starých Hutích, jejíž vznik se datuje do poloviny 19. století, září po rekonstrukci novotou. V Den české státnosti požehnal omlazené kapličce P. Vladimír Jesenský, duchovní správce koryčanské farnosti. celý text

ostatní | 29. 9. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Plakát

MEDOVÝ kRÁJ pod Buchlovem má novou stolní hru i Včelařskou hledačku

Poznejte netradiční formou život včel i zajímavosti našeho regionu. MAS Buchlov, z.s. vydal za podpory Zlínského kraje novou stolní hru "Bzzz..." a Včelařskou hledačku. celý text

ostatní | 28. 9. 2018 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 1 - IROP

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 1. 10. 2018 Výzvu č. 1 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR. celý text

ostatní | 10. 9. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
Omalovánkový průvodce

Děti včelám, včely dětem

Užijte si poslední týden prázdnin s badatelským omalovánkovým průvodcem v ruce a poznávejte nejen život včel, ale i krásy našeho mikroregionu Buchlov. A třeba vyhrajete vyhlídkový let balónem. celý text

ostatní | 28. 8. 2018 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 3, PRV - Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

V rámci Výzvy č. 3 vyhlášené MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 10 Žádostí o dotaci.

Dne 20.8.2018 se uskutečnilo jednání Výběrové komise MAS Buchlov, z.s., v rámci něhož proběhlo věcné hodnocení Žádostí o dotaci přijatých v rámci Výzvy č. 3. Na základě bodového ohodnocení projektů dle preferenčních kritérií bylo stanoveno pořadí projektů za každou Fichi zvlášť.
Dne 22.8.2018 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny. Všech 10 podaných žádostí bylo schváleno.

V příloze tohoto příspěvku naleznete Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci. celý text

ostatní | 24. 8. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 7. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.

V 7. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, a projekty spolupráce za téměř 3 miliardy korun.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

Více info viz. příloha nebo www.szif.cz.
celý text

ostatní | 22. 8. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
první
ze 5
poslední