Obsah

Zprávy

první
ze 4
poslední

salašský drtikol

SALAŠSKÝ DRTIKOL 2019

Zveme vás na závod horských kol v podhůří Chřibů SALAŠSKÝ DRTIKOL, který se uskuteční 13.4.2019. celý text

ostatní | 19. 3. 2019 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření

Místní akční skupina Buchlov, z.s., IČO: 26662698, vyhlašuje dne 11.3.2019 výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Výzva je navázána na 127. výzvu ŘO OPŽP, Prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny. Výzva je zaměřena na podporu realizace ÚSES a protierozní opatření. Žádost o podporu je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 11.3.2019
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11.3.2019 v 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019 v 20:00 hod.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023
Alokace výzvy: opatření ÚSES 2 500 000 Kč, opatření Protierozní opatření 2 500 000 Kč
Bližší informace naleznete na http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/
celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Výzva č. 2 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Místní akční skupina Buchlov, z.s., IČO: 26662698, vyhlašuje dne 11.3.2019 výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Výzva je navázána na 128. výzvu ŘO OPŽP, Prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Výzva je zaměřena na podporu realizace sídelní zeleně. Žádost o podporu je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 11.3.2019
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11.3.2019 v 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019 v 20:00 hod.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023
Alokace výzvy: 5 000 000 Kč
Bližší informace naleznete na http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/
celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
stroj

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1.

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila už dvě výzvy k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. Ten v rámci podpory podnikání a místní produkce umožňuje drobným živnostníků např. pořízení strojového vybavení. Některé projekty z minulých výzev už prošly kontrolou nadřízeného orgánu a čekají na proplacení. V dohledné době budeme vyhlašovat další výzvu, takže pokud máte vhodný projektový záměr, který lze z Programu rozvoje venkova podpořit, zastavte se za námi na konzultaci, aby i Váš projekt byl úspěšný. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
kříže

Kříže a Boží muka v krajině

Když míjíme křížek anebo Boží muka, přemýšlíme, kdo a proč jej tam postavil. Každý má svůj příběh a i když je zub času nahlodává, stále nám mají co říct, stačí se jen zastavit. Abychom je uchovali i pro naše děti, je potřeba se o ně postarat. Každoročně obce v mikroregionu Buchlov několik drobných sakrálních památek opraví, v letošním roce za bezmála šest set tisíc osm objektů ve třech obcích. Dotace z Ministerstva zemědělství může činit více jak čtyři sta tisíc. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
C+M

Studijní cesty po trase „Kulturní cesty sv. Cyrila a Metoděje na území bratislavského kraje“

Pracovníci MAS Buchlov z.s. (PP1) se ve dnech 20.2. – 21.2.2019 zúčastnili první studijní cesty po trase „Kulturní cesty sv. Cyrila a Metoděje na území bratislavského kraje“, která byla realizována v rámci projektu PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ. Studijní cesta byla inspirativní a všem partnerům projektu přinesla řadu zajímavých informací a podnětných nápadů. celý text

ostatní | 25. 2. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
seminář

Seminář „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“.

V úterý 12.2.2019 se ve vinném sklepě Obce Modrá uskutečnil seminář na téma „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“. Nosnými tématy semináře byly: přednáška pana Dr. Ing. Petra Marady - příklady dobré praxe – „Zakládání a péče o zelenou infrastrukturu a provádění agroenvironmentálních opatření v krajině“ a „Projektové záměry a náležitosti žádosti v rámci Výzvy 127, 128, navazující financování“, které prezentoval Mgr. Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko. Více než tři desítky zástupců obcí a Místních akčních skupin ze Slovácka a Valašska získalo řadu cenných informací a ukázek příkladů dobré praxe na téma ochrany a péče o přírodu a krajinu. Seminář byl pořádán ve spolupráci a za finanční podpory Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu. celý text

ostatní | 12. 2. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
IROP

Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy. celý text

ostatní | 28. 1. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2019 1

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2019

Státní zemědělský intervenční fond vyhlašuje dotace na včelařská opatření v roce 2019. celý text

ostatní | 5. 1. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
včelaříci

Výzvy Zlínského kraje

Pro spolky, anebo fyzické osoby, budou během ledna připravovány Výzvy Zlínského kraje, o které bude možné si požádat: celý text

ostatní | 2. 1. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
PF 2019

PF 2019

Přejeme Vám krásné Vánoce a v novém roce 2019 všechno nejlepší. celý text

ostatní | 19. 12. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
KS

KULATÝ STŮL – DISKUZE K ANALÝZE ÚZEMÍ

Dne 21.11.2018 se v Turistickém centru na Velehradě uskutečnilo jednání KULATÉHO STOLU partnerství Cyrilometodějské stezky, kde proběhly prezentace k aktivitám v projektu Cyrilometodějských stezek, k analýze území, příklady dobré praxe a záměry dalšího rozvoje stezek na území MAS Buchlov, z.s. Cílem jednání bylo především představení prvotních záměrů pracovní skupiny k dalšímu rozvoji stezek a podnícení zájmu partnerů k další spolupráci na rozvoji, což se dle příspěvků v diskuzi podařilo. V dohledné době budou probíhat pracovní jednání, na kterých budou záměry rozpracovány dopodrobna a budou sloužit jako podklad pro tvorbu Akčního plánu. Pokud máte zájem o spolupráci, podklady k debatě najdete níže. Budeme rádi za jakékoliv podněty. celý text

ostatní | 22. 11. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Z

MAS Buchlov prezentoval své aktivity na Zlínském kraji

V pondělí 19.11.2018 proběhlo na Zlínském kraji setkání téměř 60 zástupců vedoucích pracovníků volnočasových aktivit a spolků myslivců, rybářů a včelařů s paní radní ZK paní Margit Balaštíkovou. V rámci setkání byly popsány možnosti financování projektů z dotací Zlínského kraje, pokřtěny dvě nové publikace Moravského rybářského svazu - pobočný spolek Zlín a představeny projekty a možnosti spolupráce s MAS Buchlov, z.s. celý text

ostatní | 20. 11. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Setkání regionální pracovní skupiny na Modré 1

Setkání regionální pracovní skupiny na Modré

Setkání regionální pracovní skupiny v rámci projektu „PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ“, které se uskutečnilo 14.11.2018, se neslo v tvůrčím pracovním duchu s řadou podnětných připomínek, názorů a doplňujících informací k návrhům záměrů dalšího rozvoje Cyrilometodějských stezek na území MAS Buchlov, z.s. Se záměry bude laická i odborná veřejnost seznámena ve středu 21.11.2018 od 10.00 – 14.00 hod. v Turistickém centru na Velehradě. Zájemci se mohou registrovat na www.buchlov.cz nebo na tel.: 777 818 592. celý text

ostatní | 14. 11. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Logo CMS

Pozvánka ke kulatému stolu, 21.11.2018, Velehrad

V rámci projektu "PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ" si dovolujeme pozvat všechny potencionální aktéry v oblasti cestovního ruchu, ke kulatému stolu, který se uskuteční ve středu 21.11.2018 v 10.00 hod. ve velkém sále Turistického centra Velehrad. celý text

ostatní | 30. 10. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Margit Balaštíková

Setkání zástupců spolků, zaměřených na EVVO dětí a mládeže ve ZK

Jménem radní ZK paní Margity Balaštíkové zveme zástupce spolků zaměřených na EVVO dětí a mládeže (včelařství, myslivosti, rybářství a chovatelství) ve ZK na setkání, které se uskuteční dne 19. listopadu 2018 ve Zlíně – viz přiložená pozvánka. celý text

ostatní | 29. 10. 2018 | Autor: Renáta Polišenská

Workshop sociální zemědělství/podnikání

Ve dnech 29. - 30. října 2018 se v Hostětíně uskuteční praktické workshopy a exkurze na farmy zabývající se aktivitami v oblasti sociálního zemědělství a podnikání.

Místo konání: Centrum Veronica Hostětín

Účastníci se mohou přihlásit pomocí registračního formuláře uvedeného níže a dostupného i na internetových stránkách http://www.socialni-zemedelstvi.cz/. Po přihlášení a vyplnění tohoto formuláře budou zájemci individuálně osloveni.

Bližší informace a program workshopu naleznete v příloze. celý text

ostatní | 15. 10. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Plánovaná výzva OPŽP

MAS Buchlov, z.s. v současné době připravuje vyhlášení výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen "OPŽP"). Výzva bude navázána na 127. a 128. výzvu OPŽP.
Výzva bude zaměřena na podporu projektů týkajících se těchto aktivit:
- Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
- Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
- Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je naplánován na přelom roku 2018/2019 (termín bude upřesněn).

Bližší informace naleznete na http://www.buchlov.cz/vyzvy/planovane-vyzvy-/ celý text

ostatní | 11. 10. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
Kaplička Staré Hutě

Kaplička Panny Marie ve Starých Hutích prošla rekonstrukcí.

Kaplička Panny Marie ve Starých Hutích, jejíž vznik se datuje do poloviny 19. století, září po rekonstrukci novotou. V Den české státnosti požehnal omlazené kapličce P. Vladimír Jesenský, duchovní správce koryčanské farnosti. celý text

ostatní | 29. 9. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
Plakát

MEDOVÝ kRÁJ pod Buchlovem má novou stolní hru i Včelařskou hledačku

Poznejte netradiční formou život včel i zajímavosti našeho regionu. MAS Buchlov, z.s. vydal za podpory Zlínského kraje novou stolní hru "Bzzz..." a Včelařskou hledačku. celý text

ostatní | 28. 9. 2018 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 1 - IROP

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 1. 10. 2018 Výzvu č. 1 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR. celý text

ostatní | 10. 9. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
Omalovánkový průvodce

Děti včelám, včely dětem

Užijte si poslední týden prázdnin s badatelským omalovánkovým průvodcem v ruce a poznávejte nejen život včel, ale i krásy našeho mikroregionu Buchlov. A třeba vyhrajete vyhlídkový let balónem. celý text

ostatní | 28. 8. 2018 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 3, PRV - Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

V rámci Výzvy č. 3 vyhlášené MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 10 Žádostí o dotaci.

Dne 20.8.2018 se uskutečnilo jednání Výběrové komise MAS Buchlov, z.s., v rámci něhož proběhlo věcné hodnocení Žádostí o dotaci přijatých v rámci Výzvy č. 3. Na základě bodového ohodnocení projektů dle preferenčních kritérií bylo stanoveno pořadí projektů za každou Fichi zvlášť.
Dne 22.8.2018 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny. Všech 10 podaných žádostí bylo schváleno.

V příloze tohoto příspěvku naleznete Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci. celý text

ostatní | 24. 8. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 7. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.

V 7. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, a projekty spolupráce za téměř 3 miliardy korun.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

Více info viz. příloha nebo www.szif.cz.
celý text

ostatní | 22. 8. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
Rybářské závody, Modrá

Závod mladých bude hlavní atrakcí Rybářského dne dětí na Modré

Závod o hodnotné ceny, prezentace rybářských technik a disciplín, zajímavosti ze života ryb, bohatý doprovodný program zdarma a mnoho dalšího nabídne Rybářský den dětí v sobotu 25. srpna v Modré u Velehradu. celý text

ostatní | 6. 8. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
#

Výzva č. 3 v rámci Programu rozvoje venkova

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 18. 5. 2018 Výzvu č. 3 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Semináře pro zájemce o dotaci (potenciální žadatele) proběhnou ve dnech 21. - 23. 5. 2018 v 16:00 hodin v Buchlovicích v budově úřadu Městyse Buchlovice (1. patro).
21. 5. 2018 - Fiche 2: Podpora výroby a prodeje regionálních produktů
22. 5. 2018 - Fiche 3: Podpora podnikání a místní produkce
23. 5. 2018 - Fiche 4: Budování zázemí pro cestovní ruch, rekreaci a odpočinek a Fiche 5: Technologie pro údržbu krajiny a hospodaření v lesích.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS bude probíhat od 24. 5. do 18. 6. 2018 do 16:00 hod. prostřednictvím Portálu farmáře.

Celková alokace Výzvy č. 3: 4 599 720 Kč.
Alokace na jednotlivé Fiche:
Fiche 2: 999 720 Kč
Fiche 3: 2 000 000 Kč
Fiche 4: 1 000 000 Kč
Fiche 5: 600 000 Kč

Termín registrace Žádostí na RO SZIF: 31. 8. 2018

Zájemci o dotaci mohou své projekty konzultovat na seminářích pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice (na konzultace se, prosím, předem telefonicky objednejte na tel.: 778 088 693).

Bližší informace naleznete na http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/ celý text

ostatní | 9. 5. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Storno Výzvy č. 2 PRV

Výzva č. 2 PRV byla stornována. V současné době připravujeme Výzvu č. 3 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. celý text

ostatní | 9. 5. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Výzva č. 1 PRV - Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

Dne 17.4.2018 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Buchlov, z.s., jejímž cílem bylo provést věcné hodnocení Žádostí o dotaci přijatých v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova. Na základě bodového hodnocení projektů dle preferenčních kritérií bylo stanoveno pořadí projektů za každou Fichi zvlášť.
Dne 18.4.2018 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny.
V příloze tohoto příspěvku naleznete Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci. celý text

ostatní | 24. 4. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
#

Výzva č. 2 MAS Buchlov, z.s. v oblasti PRV

MAS Buchlov, z.s. v současné době připravuje novou výzvu k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Předpokládaný termín vyhlášení Výzvy č. 2 je květen 2018. Termín vyhlášení výzvy bude upřesněn dle časové náročnosti administrace a schválení výzvy.

Doporučujeme zájemcům o dotaci své projekty předem konzultovat s pracovníky MAS Buchlov, z.s. mj. z důvodu časové náročnosti přípravy některých podkladů potřebných ke zpracování Žádosti o dotaci a jejích příloh.
Na konzultace svých projektů se, prosím, telefonicky objednejte na čísle: 778 088 693, Ing. Jana Šimčíková.

celý text

ostatní | 16. 4. 2018 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
Příměstský tábor - Tupesy

Prázdniny u tetičky "S láskou malované, aneb Tupesy, kde hlína vykvétá"

MAS Buchlov ve spolupráci s DDM Šikula a obcí Tupesy realizuje příměstský tábor v areálu Muzea tupeské keramiky v Tupesích v duchu tradic, folkloru a keramiky. S rezervací neotálejte - počet míst omezen pouze na 12 dětí/týden. celý text

ostatní | 10. 4. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
první
ze 4
poslední