Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 5
poslední

Seznam přijatých žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 5 MAS Buchlov - IROP - DOPRAVA

Příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 5 MAS Buchlov - IROP - DOPRAVA probíhal ve dnech 11.9.2020 až 19.10.2020. V rámci této výzvy byly přijaty celkem 3 žádosti o podporu zaměřené na bezpečnost dopravy.
celý text

ostatní | 20. 10. 2020 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Výzva č. 6 MAS BUCHLOV – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 26. 10. 2020 Výzvu č. 6 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva je zaměřena na podporu infrastruktury základních škol. celý text

ostatní | 20. 10. 2020 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
cistericácká krajina

Klášterní krajiny cisterciáků na cestě k pečeti kulturního dědictví

Mezinárodní (video) konference, která se koná v termínu 16. do 18. října 2020 v bývalém klášteře Pforte ve Schulpforte se věnuje tématu využití společného evropského dědictví Cisterciáckých kulturních krajin. Stačí letmý pohled na mapu budoucích cisterciáckých stezek, aby bylo zřejmé, jak významné propojení západ-východ zde tvoří české a moravské Cisterciácké krajiny - Velehrad, Vyšší Brod, Plasy a Žďár nad Sázavou. celý text

ostatní | 16. 10. 2020 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 5 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 15. 9. 2020 Výzvu č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. celý text

ostatní | 15. 9. 2020 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Výzva č. 5 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 11. 9. 2020 Výzvu č. 5 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva je zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.

celý text

ostatní | 4. 9. 2020 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
Cistercapes

Po stezce cisterciáků

Vydejte se s námi v sobotu 3.10.2020 NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA na STEZKU CISTERCIÁKŮ, která Vás provede klášterní krajinou okolo Velehradu s poutavým výkladem paní PhDr. Blanky Rašticové o životě mnichů a vlivu Cisterciáckého řádu na naši krajinu. celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor: Renáta Polišenská
ryb

II. díl Učebnice a pracovního sešitu pro malé rybáře

MAS Buchlov je partnerem projektu, který realizuje Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Zlín - tvorba II. dílu učebnice a pracovního sešitu pro mladé rybáře. Projekt navazuje na I.díl, který se setkal s velmi pozitivním ohlasem nejen ze strany malých rybářů, vedoucích kroužků a odborníků, ale i široké veřejnosti. celý text

ostatní | 10. 8. 2020 | Autor: Renáta Polišenská
tupesy

Nezapomenutelné zážitky. Ty přinesl dětem tábor v Muzeu tupeské keramiky

Letos již po čtvrté se uskutečnily dva turnusy dětského příměstského tábora v Muzeu tupeské keramiky nazvané "Prázdniny u tetičky " S láskou malované, aneb Tupesy, kde hlína vykvétá" celý text

ostatní | 27. 7. 2020 | Autor: Renáta Polišenská
velehrad

Letní škola památkové edukace 2020 - celodenní výukový program „Cisterciácký řád na Velehradě“

MAS Buchlov v rámci projektu "Cisterscapes - cisterciácké krajiny spojující Evropu" pořádá v úterý 11.8.2020 na Velehradě "Letní školu památkové edukace 2020 - celodenní výukový program „Cisterciácký řád" celý text

ostatní | 13. 7. 2020 | Autor: Renáta Polišenská
#

Rybářský den dětí na Modré

Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Zlín ve spolupráci s MAS Buchlov a obci Modrá pořádá v sobotu 22.8.2020 Rybářský den dětí na Modré. celý text

ostatní | 13. 7. 2020 | Autor: Renáta Polišenská
bez hranic

Putujte ze Skalky na Velehrad - Putujme bez hranic

Začaly prázdniny a vy jistě přemýšlíte kam na dovolenou. Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. společně s partnery pro vás přichystala vícedenní putování po Cyrilometodějské stezce. Video z putování ze Skalky u Trenčína na Velehrad vás může motivovat, že se dá putovat i u nás krásnou krajinou plnou památek a tradic. celý text

ostatní | 1. 7. 2020 | Autor: Renáta Polišenská
Cistercapes - 1

(Video)Konference k projektu "CISTERSCAPES - cisterciácké krajiny spojující Evropu"

Ve čtvrtek 18.6.2020 se v aule Centra slováckých tradic na Modré uskutečnila (video)konference k projektu. Předmětem konference bylo informovat aktéry na území cisterciácké krajina o průběhu projektu "CISTERSCAPES - cisterciácké krajiny spojující Evropu", jehož hlavním cílem je inventarizace krajiny a především získání prestižního ocenění Evropské dědictví (European Heritage label). celý text

ostatní | 22. 6. 2020 | Autor: Renáta Polišenská
Velehrad

Zlínský kraj podpoří náš projekt CISTERSCAPES

ZLÍN – Poskytnutí dotace 350 tisíc korun pro Místní akční skupinu Buchlov na projekt „Cisterscapes – Cisterciácké krajiny spojující Evropu“ doporučuje Rada Zlínského kraje ke schválení červnovému krajskému zastupitelstvu. Pokud by se podařilo získat pro lokalitu Velehradu coby bývalého cisterciáckého kláštera zařazení do sítě „Cisterciáckých klášterních krajin“ a udělení značky EHL, tedy Evropského kulturního dědictví, znamenalo by to pro toto území posílení mezinárodního věhlasu díky začlenění mezi 38 památek oficiálně uznaných jako Evropské kulturní dědictví. A právě o to Místní akční skupina Buchlov usiluje. celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor: Renáta Polišenská

Výběr projektů IROP a jejich předání na CRR

Dne 8. 6. 2020 byl ukončen výběr projektů přijatých v rámci 4. výzvy MAS Buchlov - IROP - DOPRAVA. Programový výbor MAS Buchlov, z.s. vybral a schválil k financování 3 níže uvedené projekty. Poté byly projekty předány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.
Bližší informace naleznete v Zápise z jednání Programového výboru.

Název projektu: Chodník podél silnice III/4223, Břestek
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013214
Žadatel: Obec Břestek

Název projektu: Chodník kolem kostela sv. Martina v Buchlovicích
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013189
Žadatel: Městys Buchlovice

Název projektu: CHODNÍK PODÉL SILNICE III/4221 - III. ETAPA (část B)
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013026
Žadatel: Obec Salaš
celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Věcné hodnocení projektů IROP

Věcné hodnocení projektů přijatých v rámci 4. výzvy MAS Buchlov - IROP - Doprava proběhlo dne 27.5.2020. Členové Výběrové komise MAS Buchlov, z.s. se shodli, že projekty "Chodník podél silnice III/4223, Břestek" - žadatel: Obec Břestek, "Chodník kolem kostela sv. Martina v Buchlovicích" - žadatel: Městys Buchlovice a "CHODNÍK PODÉL SILNICE III/4221 - III. ETAPA (část B)" - žadatel: Obec Salaš splňují kritéria věcného hodnocení a rovněž splňují podmínku dosažení min. počtu bodů (min. 50 bodů).
Na základě věcného hodnocení sestavila Výběrová komise seznam doporučených projektů v pořadí podle počtu dosažených bodů. celý text

ostatní | 3. 6. 2020 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
film

NATÁČÍ SE NOVÝ FILM O MODERNÍM POUTNICTVÍ PĚŠKY BEZ HRANIC

Režisérka Eva Toulová natáčí polohraný dokumentární film o moderním poutnictví s názvem Pěšky bez hranic. V hlavní roli diváci uvidí Terezu Petráškovou, se kterou zmiňovaná režisérka aktuálně dotočila hraný film Casting na lásku. Natáčení snímku Pěšky bez hranic probíhá na Cyrilometodějských stezkách. Štáb musí podle scénáře ujít po svých bezmála 400 kilometrů. celý text

ostatní | 28. 5. 2020 | Autor: Renáta Polišenská

Výběr projektů OPŽP a předání na ŘO OPŽP

Výběr projektů přijatých v rámci OPŽP proběhl ve dnech 29.4.2020 - 5.5.2020. Na základě výsledků věcného hodnocení a návrhu Výběrové komise členové Programového výboru vybrali a schválili tyto projekty k financování:

V rámci Výzvy č. 3 MAS Buchlov, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření byl přijat, vybrán a schválen projekt:
Název projektu: Obnova vegetačních prvků starého úvozu – Tupesy
Reg. č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011132
Žadatel: Obec Tupesy

V rámci Výzvy č. 4 MAS Buchlov, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně byl přijat, vybrán a schválen projekt:
Název projektu: Výsadby v tupeském intravilánu
Reg. č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011311
Žadatel: Obec Tupesy

Po výběru a schválení projektů Programovým výborem byly oba projekty předány na ŘO OPŽP.

Bližší informace naleznete v Zápisech z jednání Programového výboru.

celý text

ostatní | 6. 5. 2020 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Věcné hodnocení projektů OPŽP

Věcné hodnocení projektů přijatých v rámci OPŽP proběhlo ve dnech 21.4.2020 - 26.4.2020. Členové Výběrové komise MAS Buchlov, z.s. se shodli, že projekty "Obnova vegetačních prvků starého úvozu – Tupesy" a "Výsadby v tupeském intravilánu" splňují kritéria věcného hodnocení a rovněž splňují podmínku dosažení min. počtu bodů (min. 40 bodů).
Na základě věcného hodnocení sestavila Výběrová komise seznam doporučených projektů. Bližší informace naleznete v Zápisech z jednání Výběrové komise. celý text

ostatní | 6. 5. 2020 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Výzva č. 4 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Příjem žádostí v rámci Výzvy č. 4 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně probíhal ve dnech 27.11.2019 - 6.1.2020. V rámci této výzvy byla přijata 1 žádost o dotaci - název projektu: Výsadby v tupeském intravilánu, žadatel: Obec Tupesy. V současné době probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti tohoto projektu. celý text

ostatní | 19. 2. 2020 | Autor: Ing. Jana Šimčíková

Výzva č. 3 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření

Příjem žádostí v rámci Výzvy č. 3 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření probíhal ve dnech 27.11.2019 - 6.1.2020. V rámci této výzvy byla přijata 1 žádost o dotaci - název projektu: Obnova vegetačních prvků starého úvozu -Tupesy, žadatel: Obec Tupesy. V současné době probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti tohoto projektu. celý text

ostatní | 19. 2. 2020 | Autor: Ing. Jana Šimčíková
Cistercapes

Cisterscapes - cisterciácké krajiny spojující Evropu

MAS Buchlov se prostřednictvím kláštera Velehrad zapojila do nového projektu Cisterscapes - cisterciácké krajiny spojující Evropu. Projekt se stane základem široké mezinárodní spolupráce, jejímž cílem je vytvoření evropské sítě regionů, v nichž se doposud nacházejí krajiny významně ovlivněné působením jednotlivých klášterů cisterciáckého řádu.
celý text

ostatní | 19. 2. 2020 | Autor: Renáta Polišenská
III. Kulatý stůl

III. KULATÝ STŮL V RÁMCI PROJEKTU CYRILOMETODĚJSKÝCH STEZEK

V úterý 26. listopadu 2019 se v konferenčním sále Hotelu Skanzen na Modré uskutečnilo poslední jednání III.KULATÉHO STOLU k projektu „PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ“. Hlavním bodem jednání bylo představení připravovaného "AKČNÍHO STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU 2020 - 2024" zúčastněným stakeholderům s možností připomínek a doplnění. Více než dvacet účastníků ze všech zapojených sfér se aktivně vyjadřovali k předloženému dokumentu. Všeobecně byl dokument hodnocen velmi kladně. Připomínky vesměs v "duchovním" pojetí s podtržení významu odkazu sv. Cyrila a Metoděje budou do akčního plánu vloženy, tak aby korespondovaly s celkovým pojetím a obsahem. celý text

ostatní | 29. 11. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
setkání regionální pracovní skupiny

IV. SETKÁNÍ REGIONÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINY V RÁMCI PROJEKTU CYRILOMETODĚJSKÝCH STEZEK

V úterý 19.11.2019 se v salonku Hotelu Skanzen v Modré uskutečnilo IV. Setkání regionální pracovní skupiny v rámci projektu „PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ“. Hlavním bodem jednání byla prezentace "Akčního plánu MAS Buchlov, z.s., v období 2020 - 2023", který je hlavním výstupem výše uvedeného přeshraničního projektu. Účastníci podrobně prošli připravovaný dokument, doplnili detaily a velmi vysoce vyhodnotili kvalitu a úroveň připravovaného akčního plánu. Cílem setkání byla také příprava III. Kulatého stolu, který se uskuteční v úterý 26.11.2019 v konferenčním sále Hotelu Skanzen na Modré. celý text

ostatní | 20. 11. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
cms

Zástupci krajů z Moravy a Slovenska navštívili velkomoravské dědictví Zlínského kraje

Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020 byla podpořena dvoudenní studijní cesta ve Zlínském kraji s cílem podrobně se seznámit s tím nejlepším, co kraj z pohledu cyrilometodějského a velkomoravského dědictví nabízí. celý text

ostatní | 22. 10. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
SOFIA

Jordánskou princeznu jsme pozvali do Zlínského kraje

Spolupráce na Cyrilometodějské stezce a Stezce doby železné v Podunají byla předmětem mezinárodní konference pořádané 30. 9. Ministerstvem turismu Bulharska. Konferenci zahájila tamější ministryně cestovního ruchu Nikolina Angelkova, ministr kultury Boil Banov a jordánská princezna, Její královská Výsost Dana Firas, velvyslankyně UNESCO pro ochranu kulturního dědictví. Princezna Firas je významná a vlivná osobnost, která se velmi zasazuje za ochranu světového kulturního a přírodního dědictví. Sama působí ve správě nejznámější jordánské památky pod ochranou UNESCO – skalního města Petra prostřednictvím nevládní organizace Petra National Trust. celý text

ostatní | 13. 10. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
program rozvoje venkova

8. kolo Programu rozvoje venkova startuje

Praha 7. října 2019 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začne zítra přijímat žádosti k 8. kolu Programu rozvoje venkova (PRV). Cílem je podpořit investice do potravinářských a lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce. Celkem je pro žadatele připravena částka 1,6 miliardy korun. celý text

ostatní | 8. 10. 2019 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 2 OPŽP - změna pravidel

V rámci probíhající výzvy č. 2 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně došlo ze strany řídícího orgánu OPŽP ke změnám pravidel u daného specifického cíle.

S ohledem na to, že doposud do stávající výzvy není avizována žádná žádost, je možnost vyhlásit novou výzvu, k níž by se vztahovala změněná pravidla. Tato výzva může být otevřená nejdéle do 6. 1. 2020. celý text

ostatní | 1. 10. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
Studijní cesta PP1 - MAS Buchlov, z.s.   1

Studijní cesta PP1 - MAS Buchlov, z.s.

V dnech 24.-25.9.2019 se na Uherskohradišťsku uskutečnila třetí studijní cesta v rámci projektu PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ. celý text

ostatní | 30. 9. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
kulatý stůl

II. KULATÝ STŮL K ROZVOJI CYRILOMETODĚJSKÝCH STEZEK

V úterý 3.září 2019 se v konferenčním sále Hotelu Skanzen na Modré uskutečnilo jednání II.KULATÉHO STOLU partnerství Cyrilometodějské stezky, kde proběhly prezentace k realizaci projektu. Cílem jednání bylo otevřít debatu k realizovaným aktivitám, dalšímu rozvoji a směřování Cyrilometodějských stezek. Výstupy z jednání budou použity v připravovaném akčním plánu, který je jedním z výstupů realizace projektu "PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ" celý text

ostatní | 4. 9. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
jednání

Setkání regionální pracovní skupiny CMS

Setkání regionální pracovní skupiny v rámci projektu „PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ“ proběhlo 29.08.2019 v salonku Hotelu Skanzen na Modré. Cílem setkání byla příprava II. Kulatého stolu, který se uskuteční 03.09.2019 v konferenčním sále Hotelu Skanzen na Modré. Body jednání byly: Stav projektového záměru 2018, - Strategické dokumenty, Realizace projektového záměru 2019,Navazování partnerské spolupráce v místě i mimo území ČR, Výhled aktivit 2020 a Diskuze k problematice Cyrilometodějských stezek. Setkání regionální skupiny se neslo v pracovním duchu a z jednání vzešlo plno podnětných návrhů. celý text

ostatní | 30. 8. 2019 | Autor: Renáta Polišenská
první předchozí
ze 5
poslední