Obsah

Jordánskou princeznu jsme pozvali do Zlínského kraje

Typ: ostatní
SOFIASpolupráce na Cyrilometodějské stezce a Stezce doby železné v Podunají byla předmětem mezinárodní konference pořádané 30. 9. Ministerstvem turismu Bulharska. Konferenci zahájila tamější ministryně cestovního ruchu Nikolina Angelkova, ministr kultury Boil Banov a jordánská princezna, Její královská Výsost Dana Firas, velvyslankyně UNESCO pro ochranu kulturního dědictví. Princezna Firas je významná a vlivná osobnost, která se velmi zasazuje za ochranu světového kulturního a přírodního dědictví. Sama působí ve správě nejznámější jordánské památky pod ochranou UNESCO – skalního města Petra prostřednictvím nevládní organizace Petra National Trust.

ZLÍN, SOFIE – Spolupráce na Cyrilometodějské stezce a Stezce doby železné v Podunají byla předmětem mezinárodní konference pořádané 30. 9. Ministerstvem turismu Bulharska. Konferenci zahájila tamější ministryně cestovního ruchu Nikolina Angelkova, ministr kultury Boil Banov a jordánská princezna, Její královská Výsost Dana Firas, velvyslankyně UNESCO pro ochranu kulturního dědictví. Princezna Firas je významná a vlivná osobnost, která se velmi zasazuje za ochranu světového kulturního a přírodního dědictví. Sama působí ve správě nejznámější jordánské památky pod ochranou UNESCO – skalního města Petra prostřednictvím nevládní organizace Petra National Trust.

„Využili jsme jedinečné příležitosti představit v Sofii velkomoravské dědictví a sama princezna projevila zájem se k nám podívat a přesvědčit se, že v našem kraji také žijeme na historicky cenném území plném vzácných a stále nově objevovaných nálezů,“ uvedl starosta Modré Miroslav Kovářík.

Konference se zúčastnilo kolem sta účastníků z více než 10 evropských zemí, které spojuje řeka Dunaj: představitelé Evropské unie, Evropské rady, diplomatického sboru, zástupci muzeí, vědeckých institucí a samospráv.

„Na prestižní konferenci jsme přijeli na pozvání bulharské ministryně turismu. Informovali jsme o tematicky souvisejících top památkách, trasách a akcích v česko-slovenském příhraničí a evropském přesahu cyrilometodějského dědictví. Publikum také shlédlo několik krátkých videí – o putování po značené trase ze Skalky nad Váhom do Velehradu, o cyrilometodějských slavnostech v Nitře i na hradisku v Bojné. Zástupci bulharského ministerstva turismu i odborných institucí projevili velký zájem o spolupráci se sdružením, protože kulturní stezka je moderní způsob interpretace kulturního dědictví, který oslovuje i mladou generaci,“ shrnula Martina Janochová, ředitelka sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Cestu společně s ní podnikli také zástupci slovenských partnerů: Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, Slovenského domu Centrope a Krajské organizace cestovního ruchu Bratislava región.

V diskusním panelu o Cyrilometodějské stezce přednesli své příspěvky o bohatém cyrilometodějském dědictví v této zemi zástupci Bulharské Akademie věd, Cyrilometodějského výzkumného centra nebo  Sofijské univerzity nebo Historického muzea Samokov. „Máme zájem na tom, aby se stali součástí naší partnerské sítě, kvůli jejich odbornosti i kvůli naplnění požadavku aktivně spolupracovat nejméně ve třech zemích, abychom získali „značku kvality“ Evropská kulturní stezka Rady Evropy,“ doplnil krajský radní Jan Pijáček, zároveň předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

Bulharsko je nositelem cyrilometodějské tradice, píše se zde znakovou cyrilicí, která navázala na hlaholici sestavenou Konstantinem-Cyrilem. Z pohledu odkazu jsou zásadní místa Preslav, Pliska, Veliko Tarnovo nebo Plovdiv. Mezi skvostnými sakrálními památkami v Sofii je možné obdivovat například chrám zasvěcený Cyrilu a Metodějovi ze zač. 20. století umístěný v oblasti tzv. toleranční zóny, kde se setkávají vlivy několika světových náboženství.

 

7. 10. 2019, více informací: Ing. Martina Janochová, ředitelka sdružení EKSCM, 733 161 674

 

SOFIA

 


Vytvořeno: 13. 10. 2019
Poslední aktualizace: 13. 10. 2019 16:51
Autor: Renáta Polišenská