Obsah

Plánovaná výzva OPŽP

Typ: ostatní
MAS Buchlov, z.s. v současné době připravuje vyhlášení výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen "OPŽP"). Výzva bude navázána na 127. a 128. výzvu OPŽP.
Výzva bude zaměřena na podporu projektů týkajících se těchto aktivit:
- Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
- Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
- Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je naplánován na přelom roku 2018/2019 (termín bude upřesněn).

Bližší informace naleznete na http://www.buchlov.cz/vyzvy/planovane-vyzvy-/

Odkaz na 127. a 128. výzvu OPŽP:

www.opzp.cz/vyzvy/127-vyzva

www.opzp.cz/vyzvy/128-vyzva


Vytvořeno: 11. 10. 2018
Poslední aktualizace: 11. 10. 2018 12:39
Autor: Ing. Jana Šimčíková