Obsah

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 4

Typ: ostatní
MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 15.4.2019 Výzvu č. 4 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Příjem Žádostí o dotaci probíhal ve dnech 15.4. - 15.5.2019. Ve Výzvě č. 4 MAS Buchlov, z.s. bylo přijato celkem 14 Žádostí o dotaci:
Fiche 1: 3 žádosti, Fiche 2: 1 žádost, Fiche 3: 9 žádostí, Fiche 4: 0 žádostí, Fiche 5: 1 žádost

 

Přijaté žádosti nyní procházejí administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Poté proběhne na jednání Výběrové komise MAS Buchlov, z.s. věcné hodnocení Žádostí o dotaci přijatých v rámci Výzvy č. 4. Na základě bodového ohodnocení projektů dle preferenčních kritérií bude stanoveno pořadí projektů za každou Fichi zvlášť.
Dále proběhne jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provede výběr a schválení Žádostí o dotaci, které budou podpořeny v rámci Výzvy č. 4 Programu rozvoje venkova.

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 4 MAS Buchlov, z.s.:

Výzva č. 4 PRV - Seznam přijatých Žádostí o dotaci

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 21. 5. 2019
Poslední aktualizace: 4. 6. 2019 13:13
Autor: Ing. Jana Šimčíková