Obsah

Výběr projektů OPŽP a předání na ŘO OPŽP

Typ: ostatní
Výběr projektů přijatých v rámci OPŽP proběhl ve dnech 29.4.2020 - 5.5.2020. Na základě výsledků věcného hodnocení a návrhu Výběrové komise členové Programového výboru vybrali a schválili tyto projekty k financování:

V rámci Výzvy č. 3 MAS Buchlov, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření byl přijat, vybrán a schválen projekt:
Název projektu: Obnova vegetačních prvků starého úvozu – Tupesy
Reg. č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011132
Žadatel: Obec Tupesy

V rámci Výzvy č. 4 MAS Buchlov, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně byl přijat, vybrán a schválen projekt:
Název projektu: Výsadby v tupeském intravilánu
Reg. č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011311
Žadatel: Obec Tupesy

Po výběru a schválení projektů Programovým výborem byly oba projekty předány na ŘO OPŽP.

Bližší informace naleznete v Zápisech z jednání Programového výboru.


Přílohy

Vytvořeno: 6. 5. 2020
Poslední aktualizace: 6. 5. 2020 16:22
Autor: Ing. Jana Šimčíková