Obsah

Výzva č. 1 - IROP

Typ: ostatní
MAS Buchlov, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Integrovaná strategie MAS Buchlov pro období 2014 - 2020" plánuje v 2. polovině září 2018 vyhlásit 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Buchlov - IROP - Doprava", která má vazbu na Výzvu ŘO IROP č. 53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD".

Datum vyhlášení 1. výzvy IROP bude v následujících dnech upřesněn.

Příloha

Vytvořeno: 10. 9. 2018
Poslední aktualizace: 11. 9. 2018 08:04
Autor: Ing. Jana Šimčíková