Obsah

Výzva č. 2 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Typ: ostatní
Místní akční skupina Buchlov, z.s., IČO: 26662698, vyhlašuje dne 11.3.2019 výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Výzva je navázána na 128. výzvu ŘO OPŽP, Prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Výzva je zaměřena na podporu realizace sídelní zeleně. Žádost o podporu je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 11.3.2019
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11.3.2019 v 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019 v 20:00 hod.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023
Alokace výzvy: 5 000 000 Kč
Bližší informace naleznete na http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/


Vytvořeno: 8. 3. 2019
Poslední aktualizace: 8. 3. 2019 14:18
Autor: Ing. Jana Šimčíková