Obsah

Výzva č. 3 v rámci Programu rozvoje venkova

Typ: ostatní
MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 18. 5. 2018 Výzvu č. 3 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Semináře pro zájemce o dotaci (potenciální žadatele) proběhnou ve dnech 21. - 23. 5. 2018 v 16:00 hodin v Buchlovicích v budově úřadu Městyse Buchlovice (1. patro).
21. 5. 2018 - Fiche 2: Podpora výroby a prodeje regionálních produktů
22. 5. 2018 - Fiche 3: Podpora podnikání a místní produkce
23. 5. 2018 - Fiche 4: Budování zázemí pro cestovní ruch, rekreaci a odpočinek a Fiche 5: Technologie pro údržbu krajiny a hospodaření v lesích.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS bude probíhat od 24. 5. do 18. 6. 2018 do 16:00 hod. prostřednictvím Portálu farmáře.

Celková alokace Výzvy č. 3: 4 599 720 Kč.
Alokace na jednotlivé Fiche:
Fiche 2: 999 720 Kč
Fiche 3: 2 000 000 Kč
Fiche 4: 1 000 000 Kč
Fiche 5: 600 000 Kč

Termín registrace Žádostí na RO SZIF: 31. 8. 2018

Zájemci o dotaci mohou své projekty konzultovat na seminářích pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice (na konzultace se, prosím, předem telefonicky objednejte na tel.: 778 088 693).

Bližší informace naleznete na http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/

Příloha

Vytvořeno: 9. 5. 2018
Poslední aktualizace: 4. 4. 2019 14:00
Autor: Ing. Jana Šimčíková