Obsah

Výzva č. 4 v rámci Programu rozvoje venkova

Typ: ostatní
MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 15. 4. 2019 Výzvu č. 4 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS bude probíhat od 15. 4. do 15. 5. 2019 prostřednictvím Portálu farmáře.

Registrace Žádostí na RO SZIF: 1.7.2019

Celková alokace Výzvy č. 4: 5 193 313 Kč

Alokace na jednotlivé Fiche:

Fiche 1: 392 180 Kč

Fiche 2: 163 204 Kč

Fiche 3: 1 557 195 Kč

Fiche 4: 1 702 413 Kč

Fiche 5: 1 378 321 Kč


Zájemci o dotaci mohou své projekty přijít konzultovat do kanceláře MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice (na konzultace se, prosím, předem telefonicky objednejte na tel.: 778 088 693).

Bližší informace naleznete na www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/

Text Výzvy č. 4 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV


Příloha

Vytvořeno: 15. 4. 2019
Poslední aktualizace: 15. 4. 2019 09:10
Autor: Ing. Jana Šimčíková