Obsah

Výzva č. 5 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

Typ: ostatní
MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 15. 9. 2020 Výzvu č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS: 15.9.2020 - 15.10.2020 prostřednictvím Portálu farmáře

Registrace Žádostí na RO SZIF: 31.10.2020

Celková alokace Výzvy č. 5: 3 198 128 Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, která je zaměřena na Článek 20 - oblasti podpory: 
b) Mateřské a základní školy
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Bližší informace naleznete na: 

www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/

 

 


Vytvořeno: 15. 9. 2020
Poslední aktualizace: 15. 9. 2020 10:08
Autor: Ing. Jana Šimčíková