Obsah

Výzvy Zlínského kraje

Typ: ostatní
včelaříciPro spolky, anebo fyzické osoby, budou během ledna připravovány Výzvy Zlínského kraje, o které bude možné si požádat:

O podporu ekologických aktivitsi mohou požádat např. obecně prospěšné společnosti, spolky, školy a školská zařízení.Hlavní náplní projektů je vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže i dospělých v oblasti udržitelného rozvoje a povědomí o odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí. V rámci projektu mohou být vytvořeny nové výukové materiály, výukové programy, poskytnuté poradenství nebouspořádání významných akcí se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO).

 

O podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování si mohou požádat např. spolky, ústavy, nadace, anebo nadační fondy. Cílem Programu je podpora nestátních neziskových organizací a jejich preventivních projektů zaměřených zejména na práci se skupinou dětí, mládeže a mladých dospělých, potenciálněohroženou vznikem a rozvojem rizikových typů chování nebo problematikou zasažených.

 

Podpora včelařství ve Zlínském kraji je určena pro začínající i stávající včelaře. Důvodem poskytnutí dotace je zkvalitnění chovu včelstev, udržení a zlepšení opylovací služby ve Zlínském kraji v nových nástavkových úlech a s podporou obměny včelího díla. Předmětem dotace je nákup základního vybavení – 3 až 6 ks nástavkových úlů s varroa dnem, rámkové přířezy nebo rámky. O podporu si mohou požádat fyzické osoby, zájmoví včelaři s trvalým bydlištěm na území Zlínského kraje, které dovršily v době podáníŽádosti věk 18 let.

 

Program na podporu kulturních aktivit a akcí řeší rozvoj kulturních aktivit a akcí tj. realizace mimořádných kulturních akcí regionálního a nadregionálního významu.O podporu na své projekty si mohou požádat např. spolky, které řeší např. estetickou výchovu dětí a mládeže, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmové umělecké činnosti,či výstav umění a uměleckých řemesel.

Nepodporovány jsou akce společenského a gastronomického charakteru (plesy, košty, módní přehlídky, degustace), akce místního významu (poutě, sousedské setkání, hody, výročí měst, obcí a spolků, sraz rodáků z obce…), vydání CD, DVD aj. audiovizuálního díla či podpora vydavatelské činnosti.

 

Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu řeší zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.O podporu si mohou požádat právnické osoby, jejichž projekt řeší sportovní a mládežnické nadregionální aktivity, tj. projektu se účastní více krajů, či se jedná o republikový nebo projekt s mezinárodní účastí, anebo regionální projekty, tj. projektu se účastní pouze osoby ze Zlínského kraje a zároveň mají větší než místní dopad.

 

O program Činnost a rozvoj mládežnického sportu, jehož cílem je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji, mohou žádat spolky. Podporována bude např. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru aúčast na těchto akcích, výchova talentovaných sportovců, apod.

 

Pokud uvažujete v roce 2019 o aktivitách, která zapadají do uvedených oblastí, můžete se obrátit o pomoc s přípravou projektu na MAS Buchlov, z.s., E -mail: mpolaskova.os@seznam.cz, tel: (+420) 604 752 044

včelaříci


Vytvořeno: 2. 1. 2019
Poslední aktualizace: 2. 1. 2019 10:59
Autor: Renáta Polišenská