Obsah

Zástupci krajů z Moravy a Slovenska navštívili velkomoravské dědictví Zlínského kraje

Typ: ostatní
cmsProgramu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020 byla podpořena dvoudenní studijní cesta ve Zlínském kraji s cílem podrobně se seznámit s tím nejlepším, co kraj z pohledu cyrilometodějského a velkomoravského dědictví nabízí.

Kulturní dědictví Velké Moravy měli možnost poznat zástupci pěti sousedících krajů v uplynulých dnech na Uherskohradišťsku. Více jak dvě desítky odborníků z Nitranského, Trnavského, Bratislavského, Jihomoravského a samozřejmě Zlínského kraje navštívili v rámci dvoudenní studijní cesty ve Zlínském kraji místa, co kraj z pohledu cyrilometodějského a velkomoravského dědictví, tedy dědictví, pro které je náš kraj v evropském měřítku zcela jedinečným, nabízí, což potvrzují i slova hejtmana Jiřího Čunka: „Toto dědictví neodhaluje naše nejhlubší kulturní kořeny, ty sahají daleko za velkomoravské období, ale je pro nás zcela zásadní, protože se tak Slované začlenili mezi vyspělé civilizované národy, protože přijali křesťanství. To jde dnes třeba stále připomínat.“

Na Modré bylo k vidění Centrum slováckých tradic, Archeoskanzen včetně kostelíku sv. Jana Křtitele, Živá voda v unikátním podvodním tunelu i stezka praturů. Po růžencové poutní stezce se prošli do poutního areálu Velehrad, kde je čekaly muzejní expozice, úchvatná bazilika v záři zapadajícího sluníčka včetně ohromujících tónů zrekonstruovaných varhan. Své tajemství vydalo lapidárium, které ve svém podzemí ukrývá mimo jiné zlatou růži od papeže Jana Pavla II. Obdiv sklidila také působivá výstava umělce světového jména Otmara Olivy, která je již třetím rokem instalována v obecním turistickém centru.

Ve Starém Městě si druhý den nenechali ujít prohlídku Památníku Velké Moravy a celého areálu nového náměstí Velké Moravy včetně prezentace o nově vznikajícím Cyrilometodějském centru a připravovaných revitalizacích archeologických lokalit ve správě Slováckého muzea. Poslední překvapení je čekalo v Uherském Hradišti, v Galerii Joži Uprky, kde je umístěna rozsáhlá, soukromá sbírka prací umělce, který dokázal jedinečným způsobem zachytit lidi a jejich těžký život na Slovácku z přelomu 19. a 20. století. Měli jsme štěstí, že zde byla ještě poslední den k vidění unikátní výstava „Krojové inspirace napříč Slováckem“, jako pocta rukodělným tvůrcům od paní PhDr. Romany Habartové, která s nadsázkou vytvářela živé obrazy tohoto mistra. Závěrem ještě prohlídka kostela sv. Františka Xaverského, nákup suvenýrů v prodejně tradičních slováckých výrobků a pak už pracovní oběd s představiteli Zlínského kraje, jejichž účast podtrhla význam tohoto mezinárodního setkání.

Zájem rozvíjet spolupráci na projektech Cyrilometodějské stezky již šest let rezonuje na úrovni států, krajů, obcí i míst, kterých se příběh soluňských bratrů dotkl, a to nejen na Slovensku, ale i v okolních státech.

Studijní cestu uspořádalo sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (zkráceně EKSCM) ve spolupráci s MAS Buchlov, z.s., Zlínským krajem a dalšími partnery v rámci projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“. Dvouletý projekt spolufinancovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyvrcholí letos koncem listopadu závěrečnou konferencí ve Zlínském kraji.

 

Zlín, 15.10. 2019

více informací: Ing. Martina Janochová, ředitelka sdružení EKSCM, tel. +420 733 161 674

 

cms


Vytvořeno: 22. 10. 2019
Poslední aktualizace: 22. 10. 2019 14:43
Autor: Renáta Polišenská