Obsah

cisterciácka krajina
Projekt: Cisterscapes - cisterciácké krajiny spojující Evropu
Co je očekávaným výsledkem projektu?
 • zvýšení známosti konkrétního místa (v ČR jde o tyto lokality: Plasy, Vyšší Brod, Žďár nad Sázavou, Velehrad) a turistické návštěvnosti místa
 • zvýšení příjmů z cestovního ruchu a turismu (návštěvnické poplatky a daně, spotřeba v místě) a zaměstnanosti v tomto oboru (současně posílení oboru souvisejících služeb) v místě

Prostředkem pro dosažení těchto výsledků je zařazení památek mezi mimořádné kulturní dědictví Evropy.

Jak toho výsledku bude dosaženo?
 • zařazení konkrétního místa do sítě „Cisterciácké klášterní krajiny“ 
 • udělení označení „EHL“ (EHL = Evropské kulturní dědictví) celé této síti
 • propagace konkrétních míst v rámci sítě – společná prezentace na úrovni EHL, vytvoření společného (Evropa) i regionálních (CZ) a lokálních návštěvnických produktů (produkt = pobídka/ nabídka pro návštěvníky – turistické/návštěvnické trasy společně s dalšími atraktivitami v místě/regionu)
V čem je výjimečnost „postupu přes "EHL" (European Heritage Label) - Evropské kulturní dědictví
 • exkluzivita značky EHL  - udělení označení EHL je naprosto mimořádné, v ČR existuje v současné době pouze 1 památka s tímto označením!!!
 • společný postup regionů/ konkrétních míst ve věci dosažení tohoto označení pod vedením silného hlavního partnera (LAG/Landrat Bamberk, Německo)
Proč řešit zápis do seznamu EHL v rámci sítě (ne individuálně)?
 • Společný postup při přípravě žádosti o zápis EHL současně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení zápisu do EHL (viz exkluzivní postavení tohoto označení v rámci Evropy)
 • Snížení nákladů konkrétního místa na celkovou přípravu zápisu do EHL,  využití sdíleného projektového týmu (administrativní i odborný)
 • Možnost využití různých dotačních titulů ve všech fázích projektu – fáze I. = příprava zápisu do EHL; fáze II. - tvorba návštěvnických tras a produktů; dále pak dlouhodobá propagace, údržba a investice
Co musí být za tímto účelem (cíl: zápis EHL) v rámci projektu spolupráce zrealizováno?
 • inventarizace cisterciácké kulturní krajiny v jednotlivých regionech (dle jednotné metodiky, kterou LAG Bamberk vyvinul v předchozím přípravném projektu LEADER), včetně zajištění lokálních lidarových dat a fotodokumentace
 • společné zpracování těchto informací za účelem jejich interpretace (návštěvnické) veřejnosti:
 • tiskoviny
 • výstavy, informační panely
 • 3D modely
 • e-aplikace
 • osvětově-informační akce a vzdělávání

      Propagační leták ke stažení

Aktuality:

Letní škola památkové edukace 2020 - Klášter Velehrad - celodenní výukový program „Cisterciácký řád“

11.08.2020/ Celodenní výukový program zamežený na interpertaci Cisterciáckého řádu a krajiny proběhl v úterý 11.8.2020 na Velehradě. Cílem programu bylo představit cisterciácký řád, jeho působení a život mnichů poutavou formou. Prostřednictvím výukové hry "Virtuální klášter" si účastníci vyzkoušeli experimentální výstavbu kláštera na louce a simulaci zrychleného dne - denního režimu mnichů. Následovala  komentovaná prohlídka pozůstatků středověkého kláštera (lapidárium) a baziliky - z virtuálních kulis kláštera se účastníci přesunuli do těch skutečných. Výukový program byl zakončen výletem do cisterciácké krajiny, kde se účastníci naučili číst ve zmizelé krajině Cisterciáků. 

Letní škola

Videokonference k projektu CISTERCAPES

18.06.2020/V současné chvíli se aktivně účastníme videokonference k projektu CISTERSCAPES - cisterciácké krajiny spojující Evropu. Hlavním tématem je příprava žádosti pro získání prestižního ocenění "Evropské dědictví "

videokonference

Zlínský kraj podpoří aktivitu naší MAS Buchlov - CISTERCAPES - cisterciácké krajiny spojující Evropu

09.06.2020/ ZLÍN – Poskytnutí dotace 350 tisíc korun pro Místní akční skupinu Buchlov na projekt „Cisterscapes – Cisterciácké krajiny spojující Evropu“ doporučuje Rada Zlínského kraje ke schválení červnovému krajskému zastupitelstvu. Pokud by se podařilo získat pro lokalitu Velehradu coby bývalého cisterciáckého kláštera zařazení do sítě „Cisterciáckých klášterních krajin“ a udělení značky EHL, tedy Evropského kulturního dědictví, znamenalo by to pro toto území posílení mezinárodního věhlasu díky začlenění mezi 38 památek oficiálně uznaných jako Evropské kulturní dědictví. A právě o to Místní akční skupina Buchlov usiluje.

https://www.kr-zlinsky.cz/obce-kolem-velehradu-usiluji-o-zarazeni-do-site-cisterciackych-klasternich-krajin-s-podporou-kraje-aktuality-16347.html?fbclid=IwAR214_gc9BkPQ8MpVCiGcxXYlhUuESOPKw_LCaLRT86q3MmVlxDnZUNjt5A

Velehrad

 

loga