Obsah

logo

Intereg + EU

MAS Buchlov, z.s. je jednim z partnerů  projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském pohraničí" 

Prezentace projektu

Partnerstvi CMS - newsletter 01

 

SETKÁNÍ REGIONÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINY NA MODRÉ 

Setkání regionální pracovní skupiny v rámci projektu „PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ“, které se uskutečnilo 14.11.2018, se neslo v tvůrčím pracovním duchu s řadou podnětných připomínek, názorů a doplňujících informací k návrhům záměrů dalšího rozvoje Cyrilometodějských stezek na území MAS Buchlov, z.s.  Se záměry bude laická i odborná veřejnost seznámena ve středu 21.11.2018 od 10.00 – 14.00 hod. v Turistickém centru na Velehradě. Zájemci se mohou registrovat na www.buchlov.cz nebo na tel.: 777 818 592.  

Setkání regionální pracovní skupiny

Pozvánka ke kulatému stolu, 21.11.2018, Velehrad

V rámci projektu "PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ" si dovolujeme pozvat všechny potencionální aktéry v oblasti cestovního ruchu, ke kulatému stolu, který se uskuteční ve středu 21.11.2018 v 10.00 hod. ve velkém sále Turistického centra Velehrad.

Předmětem kulatého stolu, ke kterému Vás zveme jako významné partnery, je diskuze k analýze území, příklady dobré praxe a záměry dalšího rozvoje Cyrilometodějských stezek. Cílem je získání podkladů pro zpracování územního akčního plánu, který bude zajišťovat plnění Strategie rozvoje Cyrilometodějské stezky.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 16. 11. 2018 prostřednictvím registračního formuláře, nebo na e-mail: renata.polisenska@seznam.cz. POZVÁNKA

Velehrad

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Obracíme se na Vás jménem zájmového sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje založeného v r. 2013 ve Zlíně, ČR. Jsme mezinárodní partnerskou sítí a usilujeme o uchování a využití jedinečného kulturního dědictví spojeného s cyrilometodějskou misií a obdobím Velké Moravy. Propojujeme významná místa a památky prezentující stále aktuální odkaz sv. Cyrila a Metoděje a tradiční kulturu. Vytváříme síť poutních tras s centrem ve Velehradě. Iniciujeme projekty různého charakteru. Vše pod hlavičkou Cyrilometodějská stezka (www.cyril-methodius.eu).

V současnosti provádíme v moravsko-západoslovenském území dotazníkové šetření, jehož předmětem je zjištění zájmu o spolupráci, vybavenosti obcí a zmapování poskytovatelů služeb. Zajímají nás také problémy, se kterými se potýkají a které bychom mohli pomoci rozvojem stezky v území zmírnit.

Vyplněním dotazníku (cca 15 minut) pomůžete při zpracování strategie rozvoje Cyrilometodějské stezky a plánování aktivit, které budeme dále uskutečňovat, třeba i s Vámi.

Děkujeme Vám předem za Váš čas a Vaše úsilí při vyplnění dotazníku.

Farnosti: https://goo.gl/forms/yoHjW0gxrpoLp2tK2

Obce: https://goo.gl/forms/fTxqT4xIT2ZGrhiq2

Památky/kulturní zařízení: https://goo.gl/forms/eQ4l1z3rdfJo0BqS2

Provozovny: https://goo.gl/forms/oPwdW5gcmkPfZ9C32

dotazníky

Projekt Partnerství CMS v běhu

Přeshraniční regionální pracovní skupina Projektu Partnerství CMS zasedala 20.2.2018 na semináři na Bratislavském samosprávném kraji.

Bratislava

loga