Obsah

Projekt:               „Kostel sv. Prokopa otvírá náruč poutníkům“

Partneři:             Obec Stříbrnice; obec Červeník

Projekt řeší investiční i neinvestiční část a má dva cíle:

SC 1:  Zlepšení technického stavu místně významné památky - rekonstrukce střechy věže a fasády kostela sv. Prokopa.

SC 2:  Společnou iniciativou je založení nové tradice - přehlídky chrámové duchovní písně za doprovodu varhan při otevření zrekonstruované památky. Součástí komponovaného pořadu bude vystoupení slovenského operního pěvce, který podtrhne hloubku chrámové písně.

Doplňkovou aktivitou je kreativní výtvarný workshop pro rodiny s dětmi, podle předlohy malířů naivního umění, kteří zde působili. Společná díla budou vystavena během koncertu chrámových sborů ve vstupní části kostela (věži).

Během koncertu by měly zaznít nově zrekonstruované varhany a samozřejmě průvodní slovo.

Partneři :

1.       Římskokatolická farnost Stříbrnice

2.       Obec Stříbrnice, CZ

3.       Obec Červeník, SK

4.       MAS Buchlov

Rekonstrukce kostela Stříbrnice

loga