Obsah

Mapa

 

Projekt ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS BUCHLOV, Z.S. – 2 je spolufinancován Evropskou unií. Hlavní cíle projektu: zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu

loga2

 

Název projektu: Partnertství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské  stezky v moravsko-slovenském příhraničí

Kód ITMS2014+: 304031C883

povinná publicita

 
 
Číslo projektu CZ/FMP/6c/01/025
 
loga stříbrnice