Obsah

1. IROP

Výzva č. 1 - IROP

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 1. 10. 2018 Výzvu č. 1 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

2. PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Výzva č. 3 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 18.5.2018 Výzvu č. 3 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3 probíhal ve dnech 24. 5. - 18. 6. 2018.

Ve Výzvě č. 3 MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 10 Žádostí o dotaci:

Fiche 2 - 4 žádosti, Fiche 3 - 3 žádosti, Fiche 4 - 2 žádosti, Fiche 5 - 1 žádost

Přijaté žádosti prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Dne 20.8.2018 se uskutečnilo jednání Výběrové komise MAS Buchlov, z.s., v rámci něhož proběhlo věcné hodnocení Žádostí o dotaci přijatých v rámci Výzvy č. 3. Na základě bodového ohodnocení projektů dle preferenčních kritérií bylo stanoveno pořadí projektů za každou Fichi zvlášť.

Dne 22.8.2018 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny. Všech 10 podaných žádostí bylo schváleno. Celková požadovaná výše dotace ve Výzvě č. 3 činí 2 715 246 Kč.

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3

Seznam přijatých Žádostí o dotaci - Výzva č. 3 PRV

Prezentace k Výzvě č. 3

Výzva č. 2 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

Výzva č. 2 byla stornována.

Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 26. 1. 2018 Výzvu č. 1 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 probíhal ve dnech 12. - 26. 2. 2018.

Dne 26. 2. 2018 v 15:00 hod. byl ukončen příjem Žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo na MAS zaregistrováno celkem 8 žádostí (Fiche 1 - 3 žádosti, Fiche 2 - 0 žádostí, Fiche 3 - 4 žádosti, Fiche 4 - 0 žádostí, Fiche 5 - 1 žádost).

Během administrativní kontroly došlo k vyřazení jedné Žádosti o dotaci v rámci Fiche 3.

Výběrová komise a Programový výbor MAS Buchlov, z.s. vybrali a schválili celkem 7 Žádostí o dotaci s celkovou výší dotace 1 559 439 Kč.

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 1

Seznam přijatých Žádostí o dotaci - Výzva č. 1