Obsah

Výzva č. 3 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3 probíhal ve dnech 24. 5. - 18. 6. 2018.

Ukončení příjmu Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3:

Dne 18. 6. 2018 v 16:00 hod. byl ukončen příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3 MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova. K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 10 Žádostí o dotaci (Fiche 2 - 3 žádosti, Fiche 3 - 4 žádosti, Fiche 4 - 2 žádosti, Fiche 5 - 1 žádost).

Přijaté žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. Poté bude MAS Buchlov, z.s. informovat žadatele, zda byla jejich žádost vybrána či nevybrána.

Seznam přijatých Žádostí o dotaci - Výzva č. 3 PRV

Více info na www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/

Prezentace k Výzvě č. 3

Výzva č. 2 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

Výzva č. 2 byla stornována.

Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 26. 1. 2018 Výzvu č. 1 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 probíhal ve dnech 12. - 26. 2. 2018.

Dne 26. 2. 2018 v 15:00 hod. byl ukončen příjem Žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo na MAS zaregistrováno celkem 8 žádostí (Fiche 1 - 3 žádosti, Fiche 2 - 0 žádostí, Fiche 3 - 4 žádosti, Fiche 4 - 0 žádostí, Fiche 5 - 1 žádost).

Během administrativní kontroly došlo k vyřazení jedné Žádosti o dotaci v rámci Fiche 3.

Výběrová komise a Programový výbor MAS Buchlov, z.s. vybrali a schválili celkem 7 Žádostí o dotaci s celkovou výší dotace 1 559 439 Kč.