Obsah

V současné době MAS Buchlov, z.s. má vyhlášené následující výzvy:

 

Výzva č. 1 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 1. 10. 2018 Výzvu č. 1 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva je zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 1. 10. 2018 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 10. 2018 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 12. 2018 14:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

 

Celková alokace výzvy: 5 500 000 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 1 100 000 Kč

 

Seminář pro žadatele

Pro žadatele 1. Výzvy MAS v rámci IROP proběhne seminář. O termínu a místu budeme informovat na webových stránkách.

 

Dokumenty výzvy

 

Ostatní dokumenty

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 53 "UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD".