Obsah

V současné době má MAS Buchlov, z.s. vyhlášené tyto výzvy:

 

Výzva č. 5 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

 

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 15. 9. 2020 Výzvu č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS: 15.9.2020 - 15.10.2020 prostřednictvím Portálu farmáře

Registrace Žádostí na RO SZIF: 31.10.2020

Celková alokace Výzvy č. 5: 3 198 128 Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, která je zaměřena na Článek 20 - oblasti podpory: 

b) Mateřské a základní školy

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

 

Semináře pro žadatele k přípravě projektů

MAS Buchlov, z.s. uspořádá pro zájemce o dotaci (žadatele) níže uvedené semináře k přípravě projektů.

Místo konání seminářů: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Zájemci o dotaci mohou své projekty konzultovat na seminářích pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice.

Termín konání

Zaměření semináře

 23.9.2020  

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory b) Mateřské a základní školy

 24.9.2020  

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

 

Dokumenty k Výzvě č. 5:

Text výzvy č. 5 - MAS Buchlov - PRV

Fiche a preferenční kritéria: 

Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro PRV

Pravidla PRV 19.2.1 - celé znění

Pravidla PRV 19.2.1 – výňatky k Fichi 7:

Pravidla 19.2.1 - výňatek Článku 20 - b) Mateřské a základní školy

Pravidla 19.2.1 - výňatek Článku 20 - f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

Postup vygenerování Žádosti o dotaci, předání na MAS a registrace na RO SZIF

 

 

Výzva č. 5 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 11. 9. 2020 Výzvu č. 5 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva je zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 11. 9. 2020 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 9. 2020 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 19. 10. 2020 12:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Celková alokace výzvy: 4 721 993,20 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč

 

Dokumenty výzvy

 

Ostatní dokumenty

 

Výzva byla navázána na výzvu ŘO IROP č. 53 "UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD".