Obsah

Harmonogram výzev pro IROP v roce 2018

Harmonogram výzev pro IROP v roce 2018

Výzva č. 3 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 18. 5. 2018 Výzvu č. 3 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3 bude probíhat ve dnech 24. 5. - 18. 6. 2018.

Doporučujeme zájemcům o dotaci své projekty předem konzultovat s pracovníky MAS Buchlov, z.s. mj. z důvodu časové náročnosti přípravy některých podkladů potřebných ke zpracování Žádosti o dotaci a jejích příloh.
Na konzultace svých projektů se, prosím, telefonicky objednejte na čísle: 778 088 693, Ing. Jana Šimčíková.
 

Více info na www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/