Obsah

Plánovaná výzva IROP

MAS Buchlov, z.s. připravuje vyhlášení výzvy č. 2 v rámci Integrovaného operačního programu (IROP).

Výzva č. 2: Komunitní centra (vazba na výzvu IROP č. 62)

Opatření integrované strategie: 4.1.3. Zkvalitnění života na venkově a rozvoj občanské společnosti (veřejná vybavenost).
Typy podporovaných projektů: Rozvoj komunitních center, která neposkytují sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je naplánován na únor 2019.

 

Odkazy a dokumenty

62. výzva IROP:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Text 62. výzvy IROP

 

Harmonogram výzev pro IROP v roce 2019

Harmonogram výzev pro IROP v roce 2019

Výzva č. 4 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. plánuje v 1. polovině roku 2019 vyhlásit Výzvu č. 4 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Doporučujeme zájemcům o dotaci své projekty předem konzultovat s pracovníky MAS Buchlov, z.s. mj. z důvodu časové náročnosti přípravy některých podkladů potřebných ke zpracování Žádosti o dotaci a jejích příloh.
Na konzultaci svých projektů se, prosím, telefonicky objednejte na čísle: 778 088 693, Ing. Jana Šimčíková.