Obsah

ZLK

DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Naše MAS se v současné době realizuje aktivity programovacího období 2014 - 2020. Hlavní součástí těchto aktivit je realizcae integrované strategie "Integrovaná strategie území MAS Buchlov pro období 2014-2020".

Tento dokument vznikl také díky finanční podpoře Zlínského kraje v podobě návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na úhradu provozních nákladů.

Mapa MAS Zlínského kraje