Obsah

Operační programy

Integrovaný regionální program IROP2021+: materiál Podpora IROP CLLD 

Aktuální programový dokument IROP (verze 17.3.2021)

Programový dokument IROP 2021+

Leták IROP 2021+

 

Operační program Zaměstnanost PLUS (OPZ+) -  materiál  Popis podpory CLLD v OPZ+ (pracovní poznámky)

vzorový formulář pro místní šetření - Anketa OPZ+

(účastníci ankety vyplňují list1 a list 2;  vyplněné ankety zasílejte na e-mail: fakenbergova@masrozkvet.cz )

Aktuální programový dokument OPZ+ (verze 4, březen 2020)

Návrh programového dokumentu OPZ+ (03/2020)

 

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK navazuje v období 2021-2027 na OP VVV): programový dokument OP JAK (verze 1.7, 24.3.2021)

 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) - návrh programového dokumentu OPŽP 2021-2027 (verze 0.4, datum zpracování 5.10.2020)