Obsah

Sběr projektových záměrů na období 2021-2027


Dovolujeme si Vás požádat o pomoc při tvorbě nové strategie dalšího rozvoje území MAS Buchlov, z.s. na období 2021 - 2027. Díky nové strategii bude možné v území čerpat finanční prostředky na vybrané oblasti a směřovat další růst našeho regionu.

V současné době sbíráme podklady a sestavujeme zásobník projektů, díky kterému získáme přehled o tom, jaké záměry plánujete a budeme tak moci efektivněji zacílit novou strategii.

V případě, že plánujete využít dotaci na svoji činnost nebo projekt, vyplňte prosím následující krátký dotazník. Formulář slouží k získání návrhů projektů v jednotlivých oblastech rozvoje pro všechny typy subjektů na celém území MAS Buchlov, tedy v obcích: Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov.
 

V případě, že plánujete využít dotaci na svoji činnost nebo projekt, vyplňte prosím DOTAZNÍK. Vyplnění dotazníku, který má 7 stručných otázek trvá max. 10 minut. Výstupy budou sloužit pouze účelům MAS Buchlov,z.s. 

Děkujeme Váš za zájem a čas a těšíme se na další spolupráci v rámci rozvoje našeho území.