Obsah

Standardizace

Dne 27.1.2021 byla schválena žádost MAS Buchlov, z.s. o standardizaci na období 2021-2027. Jedná se o jeden z prvních kroků k úspěšné realizaci metody komunitně vedeného místního rozvoje v daném programovém období.