Obsah

Zprávy

první
ze 7
poslední

Seznam přijatých žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 9 MAS Buchlov - IROP - Infrastruktura základních škol

Příjem žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 9 MAS Buchlov - IROP - Infrastruktura základních škol probíhal ve dnech 1.9.2021 až 30.11.2021. V rámci této výzvy byly přijaty 4 žádosti o podporu zaměřené na infrastrukturu základních škol. celý text

ostatní | 1. 12. 2021 | Autor:
školení

Vzdělávací seminář pro obce, DSO a MAS

Dovolujeme si Vás pozvat na další z řady vzdělávacích seminářů pro obce, DSO a MAS, který pořádá MMR, odbor regionální politiky, v úterý 30. 11. 2021 formou videokonference. celý text

ostatní | 25. 11. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
Dotazníkový průzkum zájmu o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro rok 2022 1

Dotazníkový průzkum zájmu o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro rok 2022

Vážení občané, Zlínský kraj se formou níže uvedeného dotazníkového formuláře na Vás obrací s ohledem na zjištění Vašeho vážného zájmu o poskytnutí kotlíkové dotace. celý text

ostatní | 25. 10. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
sms

SMS - služby s.r.o. hledají nové kolegy

SMS-služby s.r.o. jako společnost zřízená Sdružením místních samospráv České republiky, které čítá více než 2 040 členských obcí, zajišťujeme administraci žádostí o dotace se zaměřením na obce a školy. Obcím a jimi zřizovaným školám nabízíme mj. i služby pověřence pro ochranu osobních údajů. celý text

ostatní | 21. 10. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
strategie

Koncepční část SCLLD 2021-2027 MAS BUCHLOV schválena!

Po dlouhé přípravě nám Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo koncepční část nové strategie. celý text

ostatní | 15. 10. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
hřiště Velehrad

Dotace až 80% z MMR - program obnovy a rozvoje venkova

Dovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena dotační výzva k příjmu žádostí do programu: PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA
celý text

ostatní | 11. 10. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
velehrad

MAS Bystřička k nám přijela za příklady dobré praxe

Ve dnech 22.-24.9.2021 jsme u nás uvítali starosty a další zástupce MAS Bystřička na výjezdním jednání zaměřeném na příklady dobré praxe. Ve dvou dnech jsme jim poskytli malou ochutnávku toho, co všechno u nás mohou vidět, zažít a ochutnat. celý text

ostatní | 27. 9. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
#

Zapojte se aktivně a pomozte s výběrem oblastí, na něž bude možno získat dotaci

Vážení zájemci o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen PRV),
Rádi bychom Vás touto cestou požádali o spolupráci při výběru oblastí podpory (tzv. Fichí), na něž bude možno získat dotaci v rámci dalších výzev MAS Buchlov, z.s.
celý text

ostatní | 7. 9. 2021 | Autor:
Slavnosti vína

Obce MAS Buchlov budou i letos součástí Slováckých slavností vína

I v letošním roce obce naší MAS Buchlov zúčastní Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. V sobotu 11.9.2021 se můžete od 10:00 do 15:00 hod. těšit na bohatý doprovodný program i naše regionální speciality. Najdete nás tradičně u Františkánského kláštera. celý text

ostatní | 1. 9. 2021 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 9 MAS BUCHLOV – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 1. 9. 2021 Výzvu č. 9 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. celý text

ostatní | 25. 8. 2021 | Autor:
#

IROP - Výzva č. 8 - Výběr projektů a jejich předání na CRR

Programový výbor provedl na základě doporučení Výběrové komise výběr projektů přijatých ve Výzvě č. 8 MAS Buchlov - IROP - Doprava.
celý text

ostatní | 11. 8. 2021 | Autor:
VH

Valná hromada schválila koncepční část nové strategie

Dne 2. 8. 2021 byla nejvyšším orgánem MAS schválena KONCEPČNÍ ČÁST Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS BUCHLOV, z.s. na období 2021–2027. Dokument bude následně předán Ministerstvu pro místní rozvoj ke kontrole, zda splňuje požadavky podpory na následující programové období. celý text

ostatní | 3. 8. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
rybáři na modré

RYBÁŘSKÝ DEN DĚTÍ NA MODRÉ 2021

Srdečně vás zveme v sobotu 21. srpna 2021 na RYBÁŘSKÝ DEN DĚTÍ NA MODRÉ, který už třetím rokem pořádá Moravský rybářský svaz z.s., pobočný spolek Zlín ve spolupráci s naší MAS Buchlov a Obcí Modrá. Součástí akce bude i křest nové učebnice a pracovního sešitu RYBÁŘSKÝ KROUŽEK II - METODY RYBOLOVU. celý text

ostatní | 27. 7. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
CMS

Vítejte v kraji sv. Cyrila a Metoděje

V návaznosti na projekt „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském pohraničí", jehož součástí je naše MAS Buchlov, vznikl nový snímek, propagující místa spjatá s cyrilometodějskou tradicí na našem území. celý text

ostatní | 26. 7. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
strategie

Výzva k připomínkování koncepční části strategie

Zaměstnanci MAS Buchlov, z.s. společně s aktéry v území vypracovali KONCEPČNÍ ČÁST Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS BUCHLOV, z.s. na období 2021–2027
celý text

ostatní | 19. 7. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
Cistercapes - 1

Klášterní krajina Velehrad na cestě za značkou Evropské dědictví

Máme co slavit! MAS Buchlov, z.s. s Klášterní krajinou Velehrad je jedním ze 17 partnerů, kteří dnes jednomyslně prošli hodnocením odborné komise a budou se ucházet o značku "Evropské dědictví" v rámci projektu Cisterscapes - Cistercian Landscapes in central Europe. celý text

ostatní | 16. 7. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
Zlechov - Boršice

U Veligradu se slávou otevřeli Metodějovu cyklostezku

Za účasti významných hostů byla o první červencové sobotě slavnostně otevřena Cyklostezka sv. Metoděje mezi Zlechovem a Boršicemi. celý text

ostatní | 7. 7. 2021 | Autor: Renáta Polišenská

Seznam přijatých žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 8 MAS Buchlov - IROP - Doprava

Příjem žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 8 MAS Buchlov - IROP - Doprava probíhal ve dnech 1.5.2021 až 31.5.2021. V rámci této výzvy byly přijaty dvě žádosti o podporu zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy. celý text

ostatní | 1. 6. 2021 | Autor:
CMS

Cyrilometodějská stezka je nově Kulturní stezkou Rady Evropy

Certifikaci pro svůj mezinárodní projekt získal Zlínský kraj jako první v České republice. Zapsal se tak do historie certifikovaných kulturních stezek rovněž jako první stezka zaměřená na slovanské kulturní dědictví. celý text

ostatní | 31. 5. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
NS MAS

Představení pilotáže Středního článku podpory regionálního školství zástupci MŠMT

Zveme Vás na sérii Tematických dnů pořádaných Pracovní skupinou Vzdělávání. V příloze naleznete pozvánku včetně odkazu na registraci k jednotlivým termínům. Celkem je naplánováno 8 seminářů, termíny jsou rozděleny dle jednotlivých krajů. Semináře budou on-line na platformě ZOOM. celý text

ostatní | 12. 5. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
strategie

Fokusní skupina v rámci přípravy SCLLD 2021 - 2027

MAS Buchlov pořádá 28.5.2021 na OÚ Salaš fokusní skupinu v rámci přípravy nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Buchlov, z.s. pro období let 2021 – 2027 - koncepční část.

celý text

ostatní | 10. 5. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
KKV

Klášterní krajina Velehrad aspiruje na označení Evropské dědictví

Klášterní krajina Velehrad společně s dalšími 16 krajinami z 5 zemí Evropy aspiruje na udělení pečeti Evropské dědictví (EHL). Členy sítě jsou také další 3 klášterní krajiny v ČR - Plasy, Vyšší Brod a Žďár nad Sázavou. celý text

ostatní | 9. 5. 2021 | Autor: Renáta Polišenská

Výzva č. 8 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 1. 5. 2021 Výzvu č. 8 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
celý text

ostatní | 30. 4. 2021 | Autor:
školení

VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP pro malé a střední neziskové neziskové organizace ze ZK

Nadace rozvoje občanské společnosti pořádá ve středu 14.4.2021 VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP pro malé a střední neziskové neziskové organizace ze Zlínského kraje v rámci projektu Profesionalizace neziskovek. Účast na workshopu je zdarma. celý text

ostatní | 8. 4. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
obce pro

Školení k webové aplikaci ObcePRO

Odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj pořádá v úterý 4.5.2021 online školení, na kterém bude účastníkům podrobně představena webová aplikace ObcePRO. Aplikace je primárně určena pro tvorbu, realizaci a hodnocení programu rozvoje obce. celý text

ostatní | 8. 4. 2021 | Autor: Renáta Polišenská

IROP - Výzva č. 7 - Výběr projektů a jejich předání na CRR

Programový výbor provedl na základě doporučení Výběrové komise výběr projektů přijatých ve Výzvě č. 7 MAS Buchlov, z.s. v rámci IROP - Infrastruktura základních škol.
Bližší informace naleznete v Zápise z jednání Programového výboru a v Zápise z jednání Výběrové komise. celý text

ostatní | 1. 4. 2021 | Autor:
Pracujeme z domova 1

Pracujeme z domova

Dovolujeme si vás informovat, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, byla všem zaměstnancům MAS Buchlov,z.s. nařízena práce z domova tzv. home office. celý text

ostatní | 24. 3. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
EHL

Klášterní krajina Velehrad aspiruje na prestižní označení Evropské dědictví

Klášterní krajina Velehrad společně s dalšími 18 klášterními krajinami ze 6 států aspiruje na prestižní označení Evropské dědictví celý text

ostatní | 23. 3. 2021 | Autor: Renáta Polišenská

Seznam přijatých žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 7 MAS Buchlov - IROP - Infrastruktura základních škol

Příjem žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 7 MAS Buchlov - IROP - Infrastruktura základních škol probíhal ve dnech 1.2.2021 až 3.3.2021. V rámci této výzvy byla přijata pouze jedna žádost o podporu zaměřená na infrastrukturu základních škol. celý text

ostatní | 4. 3. 2021 | Autor:
dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření MAS Buchlov, z.s.

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje realizované Místní akční skupinou (MAS) Buchlov, z.s., probíhá dotazníkové šetření pro podnikatele, neziskový sektor a veřejnost, zjišťující rozvojové potřeby v území. celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor: Renáta Polišenská
první
ze 7
poslední