Obsah

Zprávy

první
ze 7
poslední

Tradiční výrobek Slovácka hledá nové nositele 1

Tradiční výrobek Slovácka hledá nové nositele

Do 31. 3. 2018 přijímá Region Slovácko nové žádosti o udělení ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. Pokud máte zájem stát se nositelem této značky, prosíme o vyplnění žádosti a její zaslání na adresu Tradiční výrobek Slovácka, Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště. Případně osobní předání. V případě dotazů, pište email na prodejna@tradicnivyrobek.cz nebo volejte na 572 525 528 celý text

ostatní | 12. 3. 2018 | Autor: Renáta Polišenská

Ukončení příjmu Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1

Dne 26. 2. 2018 v 15:00 hod. byl ukončen příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova.

K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 8 Žádostí o dotaci (Fiche 1 - 3 žádosti, Fiche 2 - 0 žádostí, Fiche 3 - 4 žádosti, Fiche 4 - 0 žádostí, Fiche 5 - 1 žádost).

Přijaté žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. Poté bude MAS Buchlov, z.s. informovat žadatele, zda byla jejich žádost vybrána či nevybrána.
celý text

ostatní | 2. 3. 2018 | Autor:
#

Projekt Partnerství CMS v běhu

Přeshraniční regionální pracovní skupina Projektu Partnerství CMS zasedala 20.2.2018 na semináři na Bratislavském samosprávném kraji.
celý text

ostatní | 20. 2. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
#

Příjem Žádostí o dotaci na MAS Buchlov, z.s.

Dnes 12. 2. 2018 začíná příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. Programu rozvoje venkova.
Žádost o dotaci vč. příloh se podává na MAS Buchlov, z.s. zasláním přes Portál farmáře.
Příjem žádostí na MAS končí dne 26. 2. 2018 v 15:00 hod.
Informace a dokumenty k Výzvě č. 1 naleznete na našem webu: http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/ celý text

ostatní | 12. 2. 2018 | Autor:
#

Kontaktní pracoviště pro žadatele v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s.

MAS Buchlov, z.s. zřídila ve své kanceláři v Buchlovicích kontaktní pracoviště, kde si mohou žadatelé zpracovat svou Žádost o dotaci. Termín návštěvy kanceláře je nutné předem telefonicky dohodnout.
Informace a dokumenty k Výzvě č. 1 MAS Buchlov, z.s. naleznete na našem webu: http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/ celý text

ostatní | 12. 2. 2018 | Autor:
#

Možnosti zajímavé environmentální výchovy

MAS Buchlov, z.s. iniciovalo na Živé vodě na Modré setkání na téma: Možnosti zajímavé environmentální výchovy zaměřené především na rybářské, myslivecké a včelařské kroužky. celý text

ostatní | 9. 2. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
#

Seminář k přípravě projektů - Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - Fiche 1 a 2

Dne 5. 2. 2018 se uskutečnil seminář k přípravě projektů určený pro veřejnost a žadatele v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. Programu rozvoje venkova.

Seminář byl zaměřen na Fichi 1 a 2 a byl doporučen pro žadatele v oblasti zemědělské činnosti. celý text

ostatní | 8. 2. 2018 | Autor:
#

Seminář k přípravě projektů - Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - Fiche 3

Dne 6. 2. 2018 se uskutečnil seminář k přípravě projektů určený pro veřejnost a žadatele v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. Programu rozvoje venkova.

Seminář byl zaměřen na Fichi 3 a byl doporučen pro žadatele v oblasti nezemědělské činnosti. celý text

ostatní | 8. 2. 2018 | Autor:
#

Seminář k přípravě projektů - Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - Fiche 4 a 5

Dne 7. 2. 2018 se uskutečnil seminář k přípravě projektů určený pro veřejnost a žadatele v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. Programu rozvoje venkova.

Seminář byl zaměřen na Fichi 4 a 5 a byl doporučen pro žadatele v oblasti investice v lesích. celý text

ostatní | 8. 2. 2018 | Autor:
#

Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. v oblasti PRV 2014 - 2020

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 26. 1. 2018 výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. celý text

ostatní | 26. 1. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
#

Valná hromada MAS Buchlov. z.s.

9.1.2018 proběhla valná hromada MAS, na které byli přítomní seznámeni s připravovanými výzvami pro OP PRV a IROP. celý text

ostatní | 10. 1. 2018 | Autor: Renáta Polišenská
#

PF 2018

Přejeme vám krásné Vánoce a v novém roce všechno dobré. celý text

ostatní | 18. 12. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

Účastnili jsme se Národní konference venkov 2017

Členové MAS Buchlov, z.s. se 1. – 3.11.2017 zúčastnili Národní konference venkov, kterou letos hostila obec Dříteč v Pardubickém kraji. Třídenní konference se věnovala agroturistice a podnikání na venkově, sociálnímu podnikání, zemědělství, lesnímu hospodaření a krajině a také subsidiaritě a víceúrovňové správě. Nedílnou součástí konference byly i ukázky dobré praxe, které byly přínosnou inspirací. celý text

ostatní | 8. 11. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

STROMY SVOBODY 1918 - 2018

Máte ve svém okolí strom vysazený k výročí vzniku ČSR? Zapojte se do akce Nadace partnerství, která se vzhledem k blížícímu se 100. výročí vzniku republiky a 50 let od okupace rozhodla najít stromy svobody 1918 – 2018. celý text

ostatní | 6. 11. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

MAS Buchlov na Facebooku

Nově můžete najít informace o aktivitách MAS Buchlov na FB profilu MAS Buchlov, z.s. Můžete jej využívat nejen jako zdroj informací, ale i jako prostor pro propagaci vašich aktivit. celý text

ostatní | 1. 11. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

Výměna zkušeností zahraničních partnerů - Slovensko

Ve dnech 10.-11.10.2017 proběhla na Slovensku, na území OZ Radošinka, odborná exkurze pod názvem Výměna zkušeností zahraničních partnerů, během níž došlo také k podpisu Smlouvy o partnerské spolupráci mezi MAS Buchlov a OZ Radošinka. celý text

ostatní | 13. 10. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

Environmentální vzdělávání – návrat k tradicím a zdravému patriotismu ve školách kraje pod Buchlovem

Cílem projektu je rozšiřování znalostí a dovedností dětí a mládeže, vycházejících z realizovaných úspěšných projektů a to jak z oblasti historie, přírody, kultury. Území mikroregionu Buchlov nabízí krásnou přírodu, ve které je výjimečně velký rekreační potenciál. Většina obcí má také bohaté kulturní tradice i stále živou současnou kulturu, na území se nachází mnoho přírodních a kulturních památek včetně drobných sakrálních památek místního významu, které zde zanechávají stopy našich předků. Tato místa, tyto relikty dotvářejí kulturu naší krajiny a je nezbytné či dokonce nutné o ně pečovat, prostřednictvím nich promlouvat k dalším generacím, aby si uvědomovaly nutnost znalosti vlastní historie. Nositeli tohoto poslání jsou školy a jejich pedagogové, kteří jsou denně s dětmi ve styku a mohou tak ovlivňovat osobnosti, které po nás tento nelehký úkol převezmou.
Tento projekt podpořila společnost LESY ČR, a.s. celý text

ostatní | 20. 7. 2017 | Autor: Renáta Polišenská
#

Výstava hub s ochutnávkou specialit z hub

Mykologický klub Salaš Vás srdečně zve na již X. ročník výstavy hub s ochutnávkou specialit z hub, která se uskuteční dne 1.10. a 2.10. 2016 v Hospodě Na Dolině v obci Salaš u Velehradu. celý text

ostatní | 5. 9. 2016 | Autor:
#

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2016

Přijměte prosím pozvání na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, které se konají v termínu od 9. do 11. 9. 2016 v Uherském Hradišti. celý text

ostatní | 30. 8. 2016 | Autor:
#

SYROVÍNSKÝ BĚH VELKOU MORAVOU

Dne 24.9.2016 se uskuteční závod nejen o běhu s názvem "SYROVÍNSKÝ BĚH VELKOU MORAVOU", podrobné informace naleznete v přiloženém plakátu: celý text

ostatní | 24. 6. 2016 | Autor:
#

ZLATÁ VČELA BUCHLOVICE 2016

Ve dnech 16. a 17. dubna 2016 proběhne v areálu ZŠ Buchlovice oblastní kolo celostátní soutěže "Zlatá včela 2016", na které budou Buchlovice hostitelem pro 150 školou povinných dětí s doprovodem z celého Zlínského kraje. celý text

ostatní | 12. 4. 2016 | Autor:
#

Integrovaná strategie území MAS Buchlov pro období 2014-2020 byla podána

Dne 30.3.2016 byla podána žádost o podporu Integrované strategie MAS Buchlov pro období 2014-2020 na základě výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. celý text

ostatní | 4. 4. 2016 | Autor:
#

ZMĚNA: Seminář k dotačnímu titulu "Zahájení činnosti mladého zemědělce"

Z důvodu nenaplnění minimálního počtu účastníků semináře je konání semináře dne 9.3.2016 ve Velehradě ZRUŠENO. Semináře je však možné se účastnit ve čtvrtek 10.3. 2016 ve 13,00 hod. v Pozlovicích, více viz odkaz níže. celý text

ostatní | 8. 3. 2016 | Autor:
#

Seminář k dotačnímu titulu "Zahájení činnosti mladého zemědělce"

Společnost mladých agrárníků České republiky ve spolupráci s MAS Buchlov Vás srdečně zvou na seminář k dotačnímu titulu „Zahájení činnosti mladého zemědělce“, který se uskuteční dne 9.3. 2016 ve Velehradě. Kontakt pro přihlášení a další informace naleznete v přiložené pozvánce. celý text

ostatní | 4. 3. 2016 | Autor:
#

VII. výroční odborná konference cestovního ruchu Východní Moravy se vydařila

Zcela zaplněný kongresový sál hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm byl místem konání 7. výroční odborné konference cestovního ruchu Východní Moravy. Konference, kterou připravila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, nejen hodnotila minulý rok, ale také byla inspirací pro všechny, kteří to s cestovním ruchem na Východní Moravě myslí vážně. Konference byla místem setkávání, výměny zkušeností, inspirací i ocenění výborných nápadů, projektů a lidí. celý text

ostatní | 25. 2. 2016 | Autor:
#

Setkání se zástupci škol a obcí

MAS pořádala dne 25.1.2016 setkání se zástupci škol a obcí, kterého se zúčastnil také Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek MŠMT pro řízení sekce vzdělávání.
Tématem setkání byly nové výzvy a budoucí možnosti financování regionálního školství v roce 2016 a 2017. celý text

ostatní | 31. 1. 2016 | Autor:

Informace k VÝZVĚ - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

Počínaje dnem 27. ledna 2016 budou přijímány Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Bližší informace naleznete níže. celý text

ostatní | 13. 1. 2016 | Autor:
#

MAS Buchlov, z.s. získala osvědčení o splnění standardů MAS

Dne 17.12.2015 MAS Buchlov, z.s. získala od Ministerstva zemědělství ČR Osvědčení o splnění standardů MAS stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.
Dané osvědčení definuje, že MAS má nastavené základní mechanismy, které umožňují realizovat Strategický rozvojový dokument dané MAS s využitím finančních prostředků. celý text

ostatní | 21. 12. 2015 | Autor:
#

XII. ročník ŠTĚPÁNSKÉHO KOŠTU HUB

Mykologický klub Salaš srdečně zve na již XII. ročník ochutnávky hub ve sladkokyselém nálevu, který se uskuteční 27. 12. 2015 od 14,00 hodin v Hospodě Na Dolině v obci Salaš u Velehradu. celý text

ostatní | 17. 12. 2015 | Autor:
#

NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV, 11. - 13. 11. 2015, Velehrad, Zlínský kraj

Národní konference VENKOV se bude letos konat ve Zlínském kraji v příjemném prostředí obce Velehrad a ponese se v duchu motta: „PŮDA – jako nejcennější dar“. celý text

ostatní | 1. 10. 2015 | Autor:
první
ze 7
poslední