Obsah

Dotace až 80% z MMR - program obnovy a rozvoje venkova

Typ: ostatní
hřiště VelehradDovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena dotační výzva k příjmu žádostí do programu: PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

Ukončení příjmu žádostí: 17. PROSINCE 2021
Nejzazší termín zahájení realizace akce: 30.ZÁŘÍ 2022
Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. PROSINCE 2023

PRO OBCE DO 3000 OBYVATEL JSOU VYHLÁŠENY NÁSLEDUJÍCÍ DOTAČNÍ TITULY:

PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – dotace až do výše 80%
uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)

PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč)

REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VEŘEJNÝCH BUDOV – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce,
modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.
Jedná se o:

* Kulturní domy
* Budovy se sídlem obecních úřadů,
* Knihovny
* Multifunkční domy
* Školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), vč. prostor pro družinu a školní jídelnu

PODPORA BUDOVÁNÍ A OBNOVY MÍST AKTIVNÍHO A PASIVNÍHO ODPOČINKU - dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 100 tis. Kč, max. 2 mil. Kč)
Více informací:  https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Vytvořeno: 11. 10. 2021
Poslední aktualizace: 11. 10. 2021 10:03
Autor: Renáta Polišenská