Obsah

IROP - Výzva č. 5 a Výzva č. 6 - Výběr projektů a jejich předání na CRR

Typ: ostatní
Programový výbor provedl na základě doporučení Výběrové komise výběr projektů přijatých v rámci IROP ve Výzvě č. 5 a Výzvě č. 6 MAS Buchlov, z.s.
Bližší informace naleznete v Zápise z jednání Programového výboru a jeho přílohách a dále v Zápise z jednání Výběrové komise.

Výzva č. 5 MAS Buchlov - IROP - DOPRAVA:

Ve Výzvě č. 5 byly přijaty celkem 3 žádosti o podporu. Programový výbor MAS Buchlov, z.s. vybral a schválil k financování všechny 3 níže uvedené projekty. Poté byly tyto projekty předány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

Seznam vybraných projektů:

Název projektu: Chodník podél silnice III/4223, Břestek

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015248

Žadatel: Břestek

 

Název projektu: Rekonstrukce chodníku v ulici Boženy Němcové v Buchlovicích

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015307

Žadatel: Buchlovice

 

Název projektu: Rekonstrukce chodníku podél silnice II/426 v Medlovicích

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015326

Žadatel: Medlovice

 

Seznam nevybraných projektů: 0

 

Výzva č. 6 MAS BUCHLOV – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL:

Ve Výzvě č. 6 byla přijata pouze 1 žádost o podporu. Programový výbor MAS Buchlov, z.s. nevybral k financování níže uvedenou žádost o podporu z důvodu nedosažení min. požadovaného počtu bodů při věcném hodnocení.

Seznam vybraných projektů: 0

Seznam nevybraných projektů: 

Název projektu: Vybavení jazykové/IT učebny ZŠ Velehrad

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015714

Žadatel: Základní škola Velehrad

 

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva č. 5 a Výzva č. 6 - IROP:

Zápis z jednání Programového výboru - IROP

Příloha č. 1 a 2 Zápisu z jednání Programového výboru

 

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 5 a Výzva č. 6 - IROP:

Zápis z jednání Výběrové komise - věcné hodnocení - Výzva č. 5 - IROP

Zápis z jednání Výběrové komise - věcné hodnocení - Výzva č. 6 - IROP


Přílohy

Vytvořeno: 8. 1. 2021
Poslední aktualizace: 26. 4. 2021 14:22
Autor: