Obsah

IROP - Výzva č. 9 - Výběr projektů a jejich předání na CRR

Typ: ostatní
Programový výbor provedl na základě doporučení Výběrové komise výběr projektů přijatých ve Výzvě č. 9 MAS Buchlov - IROP - Infrastruktura ZŠ.

Výzva č. 9 MAS Buchlov - IROP - Infrastruktura ZS:

Ve Výzvě č. 9 - IROP - Infrastruktura ZŠ byly přijaty 4 žádosti o podporu. Všechny 4 projekty získaly při věcném hodnocení požadovaný min. počet bodů, splnily podmínky věcného hodnocení a byly doporučeny Výběrovou komisí k financování. Následně Programový výbor vybral a schválil k podpoře všechny 4 projekty. Následně budou tyto projekty předány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

Počet vybraných projektů: 4

Název žadatele

Název projektu

Reg. č. projektu

Celkové způsobilé výdaje v Kč

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

75023547

Pořízení senzorů do přírodovědné a fyzikální učebny ZŠ Františka Horenského, Boršice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017051

628 200,51

Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště

46956735

Vybavení environmentální učebny ZŠ Velehrad

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016905

640 000,64

Městys Buchlovice

00290866

Přestavba skladových prostor na přírodovědnou učebnu ZŠ Buchlovice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017059

646 070,00

Obec Tupesy

00542393

Učebna polytechnické výchovy, ZŠ Tupesy

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017039

650 000,00

CZV celkem

2 564 271,15

 

Počet nevybraných projektů: 0

Bližší informace naleznete v Zápise z jednání Výběrové komise a v Zápise z jednání Programového výboru:

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 9 - IROP

Zápis z jednání Výběrové komise - Příloha č. 1

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva č. 9 - IROP


Přílohy

Vytvořeno: 14. 2. 2022
Poslední aktualizace: 16. 2. 2022 11:01
Autor: Jana Šimčíková