Obsah

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Typ: ostatní
Ve středu 18.2.2015 proběhlo na Základní škole na Velehradě setkání starostů a MAS mikroregionu Buchlov u kulatého stolu.

Předmětem diskuze byly mimo jiné témata, které se MAS Buchlov v rámci tohoto projektu rozhodla řešit:

Téma číslo 1Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení:

* Každá obec má zpracovaný protipovodňový plán zabezpečující řízení ochrany před povodněmi, včetně protipovodňových opatření.

* Role MAS by mohla spočívat především v pořádání vzdělávacích programů, propagaci příkladů dobré praxe, anebo v možnostech čerpání prostředků.

Téma číslo 2 – Regionální školství:

* Na území MAS najdeme zde celkem 19 tříd mateřských škol a 56 tříd základních škol. V rámci středoškolského vzdělání se v území nachází pouze jedna škola, a to gymnázium v obci Velehrad.

* Role MAS by mohla spočívat v roli komunikátora společných akcí (kulturně společenské, sportovní, atd.) a projektů zaměřených na vzdělávání, předávání zkušeností i propagace příkladů dobré praxe těchto zařízení.

Téma číslo 3Odpadové hospodářství:

* Mikroregion Buchlov zřídil v minulosti sběrný dvůr v obci Buchlovice, kde se nachází i sběrna odpadového papíru a textilu.

* Nakládání s odpady je finančně velmi náročné.

* Obce na jedné straně umožňují občanům v daném území bezplatné ukládání komunálního odpadu, jehož likvidaci však musí hradit z rozpočtu obcí. Tento systém by na jedné straně měl zamezovat černým skládkám, ale na druhé straně nenutí obyvatele šetrně nakládat s odpady.

* Role MAS by mohla spočívat v roli komunikátora při výměně zkušeností v dané oblasti nejenom v rámci obcí, ale ostatních mikroregionů, které se potýkají se stejnou problematikou. Prioritou by mělo být společné vzdělávání, plánování a koordinaci kapacit pro separaci, sběr a likvidaci odpadů.


Vytvořeno: 19. 2. 2015
Poslední aktualizace: 19. 2. 2015 00:00
Autor: