Obsah

Výzva č. 5 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

Typ: ostatní
MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 11. 9. 2020 Výzvu č. 5 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Seminář pro žadatele se koná 14.9.2020 v 14.00 hod. v budově úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 11. 9. 2020 12:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 9. 2020 12:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 19. 10. 2020 12:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Celková alokace výzvy: 4 721 993,20 Kč
Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč

Bližší informace na naleznete na:

www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/


Vytvořeno: 4. 9. 2020
Poslední aktualizace: 3. 3. 2021 14:16
Autor: