Obsah

Výzva č. 5, PRV - Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci, Zápisy z jednání

Typ: ostatní
Výběrová komise provedla věcné hodnocení celkem 5 Žádostí o dotaci podaných v rámci Výzvy č. 5 Programu rozvoje venkova. Bylo stanoveno pořadí jednotlivých projektů dle výše přidělených bodů a dále dle % spoluúčasti žadatele a byl proveden předvýběr žádostí.
Kontrolou usnášeníschopnosti Programového výboru, který běžně provádí výběr a schvalování projektů, bylo zjištěno, že více jak 50% členů Programového výboru je ve střetu zájmu (4 z celkového počtu 7 členů). Z tohoto důvodu byl výběr a schválení projektů postoupen na Valnou hromadu. Valná hromada na základě návrhu Výběrové komise provedla výběr a schválila všech 5 podaných žádostí k financování.

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 5 - PRV

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 5 - PRV

Zápis z jednání Valné hromady - Výzva č. 5 - PRV

Pozn.: Z důvodu vyhlášeného Nouzového stavu a platných mimořádných opatření v souvislosti s šířením epidemie Covid-19 bylo přistoupeno k provedení věcného hodnocení, výběru a schválení projektů formou per rollam (korespondenčním hlasováním).


Přílohy

Vytvořeno: 30. 10. 2020
Poslední aktualizace: 30. 10. 2020 09:48
Autor: