Obsah

Výzva č. 6 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV - Dodatek k výzvě

Typ: ostatní
Upozorňujeme žadatele/zájemce o dotaci z PRV, že v rámci Dodatku k Výzvě č. 6 došlo k prodloužení termínu příjmu žádostí o dotaci na MAS do 13.6.2022 a k posunutí termínu registrace žádostí na RO SZIF do 25.8.2022.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS bude probíhat od 1.4.2022 do 13.6.2022 prostřednictvím Portálu farmáře.

Registrace Žádostí na RO SZIF: 25.8.2022

Celková alokace Výzvy č. 6: 4 338 500 Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 1 - Zázemí a technické vybavení v zemědělství a Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, oblast podpory: b) Mateřské a základní školy.

Z důvodu výše uvedeného prodloužení termínů pro příjem a registraci Žádostí o dotaci v rámci Dodatku k Výzvě č. 6 není s ohledem na lhůty stanovené Pravidly 19.2.1 pro administraci Žádostí o dotaci reálné, aby žadatelé stihli podat Žádosti o platbu na MAS do 31.12.2022. Z tohoto důvodu nebude žádnému žadateli možné udělit plný počet bodů (15) za preferenční kritérium č. 2 ve Fichích č. 1 a č. 7. Upozorňujeme proto žadatele, aby si na str. E1 u tohoto preferenčního kritéria nárokovali max. 10 bodů. Žadatelé, kteří již Žádost o dotaci na MAS podali a nárokují si 15 bodů, budou v rámci administrativní kontroly ze strany MAS vyzvání k úpravě harmonogramu na str. B1. Na základě této úpravy jim následně výběrová komise na str. E2 přidělí nižší počet bodů.

Bližší informace k Výzvě č. 6 PRV naleznete zde: www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/


Vytvořeno: 17. 5. 2022
Poslední aktualizace: 17. 5. 2022 11:17
Autor: