Obsah

Výzva č. 7 MAS BUCHLOV – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Typ: ostatní
MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 1. 2. 2021 Výzvu č. 7 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Výzva je zaměřena na podporu infrastruktury základních škol.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 1. 2. 2021 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 2. 2021 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 3. 3. 2021 12:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Celková alokace výzvy: 2 564 100,00 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 600 000 Kč

 

Bližší informace na naleznete na:

www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/


Vytvořeno: 27. 1. 2021
Poslední aktualizace: 30. 4. 2021 10:36
Autor: