Obsah

Výzva č. 7 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

Typ: ostatní
MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 1. 2. 2023 Výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova (dále jen "PRV") na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 1. 2. 2023 Výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS bude probíhat od 1.2.2023 do 6.3.2023 prostřednictvím Portálu farmáře.

Registrace Žádostí na RO SZIF: 30.6.2023

Celková alokace Výzvy č. 7: 2 046 198 Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, oblast podpory: b) Mateřské a základní školy.

Semináře pro žadatele k přípravě projektů:

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů:

MAS Buchlov, z.s. pořádá pro veřejnost a žadatele níže uvedený seminář k přípravě projektů.

Místo konání semináře: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost).

Termín konání

Zaměření semináře

6. 2. 2023

v 8:30 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory b) Mateřské a základní školy (Fiche 7: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)

 

Bližší informace naleznete zde:

http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/


Vytvořeno: 24. 1. 2023
Poslední aktualizace: 8. 3. 2023 12:44
Autor: Bc. Lenka Gregorová