Obsah

Výzva k připomínkování koncepční části strategie

Typ: ostatní
strategieZaměstnanci MAS Buchlov, z.s. společně s aktéry v území vypracovali KONCEPČNÍ ČÁST Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS BUCHLOV, z.s. na období 2021–2027

Předkládaná  koncepční část Strategie obsahuje 4 kapitoly: popis území, analytickou část, strategickou část a implementační část a byla zpracována dle pokynů MMR.  

Po schválení Valnou hromadou MAS Buchlov, z.s., která se uskuteční 2.8.2021 bude předložena ke schválení na MMR. Na koncepční část strategie budou pak navazovat jednotlivé akční plány, kde budou rozpracována jednotlivá opatření a jejich možnost financování z nových operačních programů.

Připomínky je možné zasílat e-mailem na adresu: polisenska@buchlov.cz, nebo lze projednat telefonicky 777 818 592 a to do pondělí 26.7.2021. Místo označení souboru XX uveďte, prosím, své jméno. 

Děkujeme za Vaše připomínky. 


Vytvořeno: 26. 7. 2021
Poslední aktualizace: 25. 10. 2021 16:43
Autor: Renáta Polišenská