Obsah

Zapojte se aktivně a pomozte s výběrem oblastí, na něž bude možno získat dotaci

Typ: ostatní
Vážení zájemci o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen PRV),
Rádi bychom Vás touto cestou požádali o spolupráci při výběru oblastí podpory (tzv. Fichí), na něž bude možno získat dotaci v rámci dalších výzev MAS Buchlov, z.s.

Dotační finanční prostředky (alokace) budou rozděleny do oblastí, o něž respondenti projeví největší zájem.

V tabulce níže je uveden přehled oblastí podpory (Fichí), oprávněných žadatelů a příkladů aktivit, na které lze získat dotaci v rámci dané Fiche.

Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který naleznete pod tabulkou. Do dotazníku, prosím, vyplňte, jakou aktivitu plánujete realizovat v horizontu cca 2 let.

Cílem dotazníku je zjistit, o jaké oblasti podpory je na území MAS Buchlov, z.s. zájem a rovněž si tímto vytvořit „zásobník“ projektů pro následující výzvy PRV. Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy PRV: přelom roku 2021 a 2022.

Tabulka - Přehled oblastí podpory, žadatelů a aktivit

Dotazník k vyplnění

Děkujeme Vám za spolupráci!

Kolektiv MAS Buchlov, z.s.


Příloha

Vytvořeno: 7. 9. 2021
Poslední aktualizace: 7. 9. 2021 11:29
Autor: Jana Šimčíková