Obsah

Zprávy

první
ze 3
další poslední

#

Setkání starostů Mikroregionu Buchlov u kulatého stolu

Dne 3. září 2015 se starostové Mikroregionu Buchlov, manažeři MAS Buchlov, z.s., regionální koordinátor SMS ČR a zástupce externího dodavatele odborných výstůpů projektu setkali v rámci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů" při jednání u kulatého stolu v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice. celý text

ostatní | 4. 9. 2015 | Autor:
#

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2015

Další ročník Slováckých slavnosti vína a otevřených památek se uskuteční 12. - 13. září 2015 v Uherském Hradišti. Přehlídka kulturního dědictví regionu bude opět plná folkloru, vína, řemesel a zábavy pro celou rodinu. celý text

ostatní | 4. 9. 2015 | Autor:

Seminář „První výzvy nového rozpočtového období pro obce“

Dne 27. srpna proběhl seminář Regionální rozvojové agentury Východní Morava a Sdružení měst a obcí Východní Moravy v Buchlovicích. celý text

ostatní | 27. 8. 2015 | Autor:
#

Státní ZUŠ Uh. Hradiště rozšiřuje od 1. 8. 2015 kapacitu o 200 žáků

Státní ZUŠ Uh. Hradiště na základě podpory ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, za podpory Krajského úřadu ve Zlíně a především za aktivního snažení a jednání všech starostů a starostek Mikroregionu Buchlov (obce Boršice, Břestek, Buchlovice, Stříbrnice, Medlovice, Hostějov, Osvětimany, Modrá, Salaš, Stupava, Staré Hutě, Tupesy, Velehrad, Zlechov), rozšiřuje od 1. 8. 2015 kapacitu o 200 žáků, kterou má již aktuálně schválenou. Začíná nabírat nové žáky a zřizuje své pobočky na ZŠ Boršice, ZŠ Osvětimany, ZŠ Tupesy a ZŠ Velehrad. celý text

ostatní | 18. 8. 2015 | Autor:
#

V roce 2015 bude v soutěži EFE Českou republiku reprezentovat moravská obec Modrá

V roce 2015 bude v soutěži EFE Českou republiku reprezentovat moravská obec Modrá. Ta dosahuje nejvyšších evropských standardů v rámci ekologie, udržitelného plánování, i sociálního a kulturního prostředí. Komisaři budou dobrou přípravu obce hodnotit v termínu od 30.6. do 1.7. 2015. celý text

ostatní | 18. 6. 2015 | Autor:

Seminář "PŘÍKLAD DOBRÝCH I ŠPATNÝCH REALIZACÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ ZELENĚ"

Dne 26.3.2015 proběhl v Modré u Velehradu, za podpory Celostátní sítě pro venkov.

Školy vesnice Modrá a Spolku pro obnovu venkova ČR - Zlínský kraj, seminář určený pro zástupce obcí a odbornou veřejnost. celý text

ostatní | 26. 3. 2015 | Autor: Mgr. Marta Polášková
#

Obce PRO (program rozvoje obce)

Ve středu 18.2.2015 se zástupci obcí sešli na Základní škole na Velehradě k první společné pracovní schůzce při tvorbě rozvojových dokumentů obcí. celý text

ostatní | 19. 2. 2015 | Autor: Mgr. Marta Polášková

SPOLEČNÉM PROHLÁŠENÍ SMS ČR a NS MAS

Místní akční skupina mikroregionu Buchlov se tímto připojuje ke

SPOLEČNÉMU PROHLÁŠENÍ SMS ČR a NS MAS

ze dne 20. 1. 2015 celý text

ostatní | 26. 1. 2015 | Autor: Mgr. Marta Polášková
#

Pf 2015

Všem přejeme veselé vánoce a mnoho úspěchů v novém roce 2015. celý text

ostatní | 22. 12. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková

Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

Velehrad se stal ve čvtrtek místem , kde stovka účastníků mezinárodní
konference " Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu", diskutovala
nad otázkami , jak snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládky. celý text

ostatní | 4. 12. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková
#

SEMINÁŘ PROPAGACE REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ A ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ PRV 2007 - 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE

Dne 20. 11. 2014 proběhl na Modré seminář s názvem PROPAGACE REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ A ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ PRV 2007 - 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE. Mikroregion a MAS Buchlov se podíleli na realizaci této akce. celý text

ostatní | 22. 11. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková

Kraj ocenil své mistry tradiční rukodělné výroby

Tímto gratulujeme paní Marii Skrežinové ze Zlechova k obdržení titulu "Mistr rukodělné výroby". Zabývá se výrobou drobných zvykoslovných předmětů, umělých květin, vonic a vínků. celý text

ostatní | 13. 10. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková
#

Volnočasové centrum Boršice

Volnočasové centrum Boršice si Vám dovoluje oznámit, že máme ještě volná místa ke sportování. celý text

ostatní | 11. 9. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková

Dny Evropského dědictví s projekty ROP Střední Morava

V průběhu Dnů Evropského dědictví (EHD), které proběhnou od 6. do 14. Září, se otevřou veřejnosti dveře nejrůznějších památek a objektů, z nichž řada byla rekonstruována a mnohdy i znovu zpřístupněna díky realizaci projektu finančně podpořenému z ROP Střední Morava. celý text

ostatní | 4. 9. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková
#

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu, která prezentuje bohatost a rozmanitost tradiční lidové kultury na Slovácku. Jejím dějištěm jsou otevřené historické památky královského města Uherského Hradiště, právem nazývaného slováckou metropolí. celý text

ostatní | 21. 8. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková

Velká letní soutěž s ROP Střední Morava „Vyfoť, napiš a vyhraj“ startuje

Úřad Regionální rady Střední Morava připravil pro veřejnost velkou letní soutěž. Tentokrát můžou příznivci soutěžení tvořit fotoreportáže z míst finančně podpořených z ROP Střední Morava. Soutěž nazvaná „Vyfoť, napiš a vyhraj“ probíhá od 7. července do 31. října na stránkách www.mujprojekt.eu a hraje se o zajímavé ceny. celý text

ostatní | 21. 7. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková

Demonstrace před Ministerstvem průmyslu a obchodu

Svoláváme před Ministerstvo průmyslu a obchodu na den 25. června 2014 od 10. 00 hodin demonstraci. celý text

ostatní | 19. 6. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková

VEŘEJNÉ PROJEDNÍ ZÁMĚRU ROZVOJE OBCÍ MIKROREGIONU BUCHLOV

Akce se uskuteční vždy od 17:00 hodin:

v pondělí 23. června na Velehradě v Kulturním centru
- pro občany obcí Velehrad, Salaš, Modrá, Tupesy
v úterý 24. června v Boršicích v kulturním domě
- pro občany obcí Boršice,Zlechov, Stříbrnice, Medlovice,Osvětimany, Hostějov
ve středu 25. června v Buchlovicích v hotelu Buchlovice
- pro občany obcí Buchlovice, Břestek, Stupava, Staré Hutě celý text

ostatní | 19. 6. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková

Dotazníkové šetření

Vážení občané, podnikatelé,

určitě jste všichni zaznamenali dotazníky, které Vám přišly do schránek, nebo na Váš e-mail. Žádali jsme Vás o Vaše názory, představy, ale i připomínky k životu a rozvoji obce, ve které žijete, anebo podnikáte. Podklady, které se nám podařilo získat, budou použity na tvorbu nové strategie MAS Mikroregionu Buchlov pro plánovací období 2014 – 2020. celý text

ostatní | 20. 5. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková

Velehradský přechod a cyklopřejezd Chřibů

Vážení přátelé,

tak jako každý rok, i v tom letošním proběhl Velehradský přechod a cyklopřejezd Chřibů, tentokrát již po šestnácté. celý text

ostatní | 20. 5. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková

Zúčastbili jsme se SEMINÁŘE k MOŽNOSTEM FINANCOVÁNÍ OBNOV KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Přes 90 účastníků semináře se dozvědělo množství informací zaměřených na možnosti financování záchrany kulturního dědictví, roli Místních akčních skupin, dotační programy Ministerstva kultury ČR v oblasti ochrany a péče o nemovité kulturní dědictví atd. celý text

ostatní | 27. 3. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková
#

VALNÁ HROMADA NS MAS ČR

Tak jako každoročně, i letos jsme se účastnili valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která se uskutečnila 13. března v Týnci nad Sázavou. Jednání se zúčastnil ministr zemědělství Marian Jurečka, který ocenil význam místních akčních skupin pro rozvoj venkovského prostoru. celý text

ostatní | 20. 3. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková

SEMINÁŘ

Dne 18. 3. 2014 proběhl na MAS Mikroregionu Buchlov pro zájemce o dotace z osy LEADER, seminář v oblasti veřejných zakázek, přípravě technických podmínek a další problematiky související s procesem zadávání veřejných zakázek.

Lektorem byl zkušený právník společnosti MCI SERVIS Zlín, který využívá odborné znalosti a praktické zkušenosti získané administrací VZ. celý text

ostatní | 20. 3. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková
#

Nabídka volných míst v bezbariérových domech s pečovatelskou službou v obci Boršice

V obci Boršice jsou k pronájmu dva bezbariérové byty s možností využití pečovatelských a dalších služeb. nachází se ve dvou osmibytových přízemních bezbariérových domů, které se postavily v roce 2012. Podrobné informace podají pracovnice podatelny Obecního úřadu na tel.: 572 501 121 nebo na adrese: podatelna@borsice.cz celý text

ostatní | 22. 1. 2014 | Autor: Mgr. Marta Polášková
první
ze 3
další poslední