Obsah

Dokumenty k 1.výzvě:
  • Výzva
  • Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace

 

Dokumenty pro žadatele:

 

Fiche

 

Více informací naleznete na www.szif.cz