Obsah

Leader 09 - 13


Strategický plán LEADER 2008 - 2013

DOKUMENTY K 8. VÝZVĚ

Příjem žádostí od 10. 5. 2013 do 3. 6. 2013 do 12:00 hod.

 

Fiche

 

Formuláře příloh, doplňující informace

 

Pravidla: obsahují veškeré podmínky pro zpracování žádosti o realizaci projektu. Jejich dodržování je závazné pro všechny žadatele)

 

 

Více informací naleznete na www.szif.cz

 

Další informace získáte na adrese MAS Buchlov:

Kontaktní osoba:

Marta Polášková, manažer MAS Buchlov
Tel: +420604752044
e-mail: polaskovar@buchlov.cz  ; mpolaskova.OS@seznam.cz