Obsah

Pořízení lidových krojů

MAS mikroregionu Buchlov ve spolupráci s  MAS Hornolidečska získala dotaci na projekt s  názvem  „Zachování tradic a kulturního dědictví MAS Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov“ v dotačním titulu Program rozvoje venkova ČR – Realizace projektů spolupráce v celkové výši 2.500.000,- Kč.


Cílem projektu je pořízení slováckých krojů  10 obcím Mikroregionu Buchlov. Konkrétně se jedná  o obce Medlovice, Osvětimany, Buchlovice, Břestek, Modrá, Tupesy, Stříbrnice, Boršice, Velehrad a Zlechov. Kroje budou využívány obcemi ke kulturním akcím, vystoupení, slováckým hodům atd.
Realizaci projektu předcházela dlouhá příprava shromažďování podkladů a informací o jednotlivých součástech krojů. Zdrojem informací bylo zejména Slovácké muzeum Uh. Hradiště, ale čerpalo se i z dochovaných součástí krojů, starých fotografií a odborných publikací. Jako zhotovitel krojů byla ve výběrovém řízení vybrána společnost Lidové tradice a řemesla, o.p.s. z Uherského Ostrohu.


V současnosti již probíhá šití prvních krojů – obcí Buchlovice a Břestek. Jedná se o typ kroje "buchlovského", který nemá výšivky a je tak  nejjednoduší na zhotovení.  Buchlovice pořizují 7 mužských a 7 ženských krojů. Obec Břestek pořizuje 8 chlapeckých a 10 dívčích krojů.  Postupně budou šity kroje dalších obcí a  zhotovení posledních krojů je naplánováno nejpozději do  31. 10. 2010.


MAS Hornolidečska pořizuje do svých obcí kroje za stejnou výši dotace . V rámci projektu se uskuteční na území obou MAS celkem 4 kulturní akce, kde budou nové kroje prezentovány.


Postupně Vás budeme na našich stránkách informovat o stavu pořizovaných krojů a přiložíme i fotografie již zhotovených krojů.