Obsah

a

Spolupráce při realizaci projektu

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

 

Místní akční skupina Buchlov aktivně spolupracovala v období od 1. 10. 2014 do 30.11. 2015 při realizaci projektu s názvem "MAS" jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů". Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Buchlov se stala partnerem.


Více informací o projektu a o Sdružení místních samospráv Česká republika naleznete ZDE.
logo sms

Základní údaje o projektu:

Název projektu:                   „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod                                                       úřadů“

Příjemce podpory:             Sdružení místních samospráv ČR

Termín realizace:               1. 6. 2014 – 31. 12. 2015

Registrační číslo:                CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

Finanční podpora:              Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  a MMR

Cílová skupina:                   MAS 

 

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS.  Ideálním cílem pak má být nabídka portfolia služeb, které mohou starostům usnadňovat výkon jejich povolání. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Buchlov si na základě svých analýz a dotazování v regionu zvolila tři témata k řešení formou spolupráce obcí na platformě MAS:

Šlo o níže uvedená témata:

 1. Regionální školství            
 2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
 3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
 4. Odpadové hospodářství
 5. Agenda zaměstnanosti
 6. Snížit administrativní zátěž obecních úřadů

 

Během projektu vzniklo:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
 • Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov?
 • Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Buchlov.
 • Pakty o spolupráci a partnerství uzavřené regionu MAS Buchlov.
 • Koncepční návrh legislativních řešení.

 

Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání:

 

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ 

20. 11. 2015


Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 se v Luhačovicích v KD Elektra uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“.

Program naleznete ZDE

 

2. Kolo kulatých stolů v MAS Buchlov, z.s.

4. 9. 2015 

Dne 3. září 2015 se setkali starostové z regionu MAS Buchlov, z.s., manažeři MAS, regionální koordinátor SMS ČR a zástupce externího dodavatele odborných výstůpů projektu při jednání u kulatého stolu v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice.

Představena byla Strategie spolupráce obcí MAS Buchlov a prezentovány byly dosavadní výsledky projektu, které jsou uvedeny v prezentaci ke stažení ZDE. 

Zástupci obcí MAS Buchlov debatovali také o aktuálních problémech obcí a jejich možných řešení.

a  b

cd

 

1. Kolo kulatých stolů v MAS Buchlov, z.s.

19. 2. 2015

Dne 18. února 2015 byl v rámci projektu uspořádán kulatý stůl pro starosty MAS Buchlov, který se uskutečnil v ZŠ Velehrad. Regionální koordinátor projektu seznámil přítomné s projektem "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů". Manažerka seznámila přítomné s tézemi, které se MAS Buchlov v rámci tohoto projektu rozhodla řešit a o kterých následně proběhla diskuze. 

Vybraná témata projektu jsou:

Téma č. 1 - Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení

Téma č. 2 - Regionální školství

Téma č. 3 - Odpadové hospodářství

a      b

 

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+ ANEB DOTAČNÍ FONDY POLOPATĚ

20. 1. 2015


V pondělí 19. ledna 2015 se v Kostelci u Zlína uskutečnil workshop projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“.

Pozvánku a program naleznete ZDE