Obsah

Úspěšné projekty v roce 2004

Projekt č.1 - Víno Jakubík

 

 • Žadatel: Břetislav Jakubík, nar.6.4.1960, bytem Zlechov 538Projekt č.1 - Víno Jakubík
 • Místo podnikání: Zlechov 538, 687 10 Zlechov
 • Právní statut: fyzická osoba
 • Obor podnikání: soukromý zemědělec
 • Kontakt: www.vinojakubik.cz

Jednotlivé aktivity projektu

 • nákup techniky na obdělávání vinic
 • nákup technologie pro výrobu vína
 • nabídka prací touto technikou pro drobné pěstitele vinné révy
 • vytvoření nových pracovních míst
 • obnovení vinařské tradice v obci Zlechov
   
Projekt č. 2 - Archeoskanzen Modrá

 

Jednotlivé aktivity projektu

 • vybavení infocentra s prodejem tradičních výrobků
 • vybavení dílen – pod širým nebem, úpravy dvora, dláždění, prostor pro pořádání kulturních akcí
 • vybavení pro výrobu a prodej tradičních řemeslných výrobků v prostorách Archeoskanzenu
 • provádění návštěvníků Archeoskanzenu a předvádění tradiční výroby
 • technické vybavení přírodního amfiteátru pro 3000 lidí
 • zřízení bezpečnostního systému
 • publikace Slované – dotyky předků
 • propagace na internetu
   
Projekt č. 3 - Muzeum Tupeské Keramiky

 

Jednotlivé aktivity projektu

 • realizace expozice Tupeské keramiky – úpravy interiéru, výstavní mobiliář, vitríny
 • realizace Skanzenu Tupeské keramiky – pod širým nebem, úpravy dvora, dláždění, prostor pro pořádání kulturních akcí
 • výroba a prodej tradiční i moderní keramiky v prostorách keramické dílny ve skanzenu
 • provádění návštěvníků muzea a předvádění keramické výroby
 • provozování prodejny keramiky vyráběné na území obce a Mikroregionu Buchlov
 • organizace folklórních, řemeslných a jiných akcí v prostoru areálu
 • organizace pracovních setkání - „vorkšopů“ pro odborníky i veřejnost, výuka
 • spolupráce s folklorními soubory z okolí
 • výroba reklamní keramiky pro prezentaci a potřeby mikroregionu a obce