Obsah

Úspěšné projekty v roce 2005

Projekt č. 1 - Stavební úpravy kabin SK Stříbrnice

 

 • Žadatel: Obec StříbrniceProjekt č. 1 - Stavební úpravy kabin SK Stříbrnice
 • Místo podnikání: Stříbrnice 124, 687 09
 • Právní statut: obec
 • Kontakt: www.stribrnice.cz

Jednotlivé aktivity projektu

 • rekonstrukce objektu kabin SK Stříbrnice
 • odstranit havarijní stav šaten a sociálního zařízení
 • zajistit bezpečnost a kulturu při tělovýchovných a sportovních činnostech
 • navázat na již prováděnou rekonstrukci místního hřiště
Projekt č. 2 - Propagační a distribuční systém v Mikroregionu Buchlov

 

 • Žadatel: Mikroregion Buchlov – svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchuProjekt č. 2 - Propagační a distribuční systém v Mikroregionu Buchlov
 • Místo podnikání: Buchlovice 800, 687 08
 • Právní statut: svazek obcí
 • Kontakt: www.buchlov.cz

Jednotlivé aktivity projektu

 • Nákup 12 terminálů a jejich připojení do stávající sítě
 • Nákup originálního SW pro provoz terminálů a jeho zapojení do stávajícího systému propagace a marketingu Mikroregionu Buchlov
 • Nákup 5 webových kamer a jejich umístění na stanoviště
 • Nákup souboru karet s čárovým kódem (80.000 ks)
 • Zapojení a provoz systému
Projekt č. 3 - Školící a informační centrum Tupesy
 • Žadatel: Slovácko Free Information Society
 • Místo podnikání: Tupesy 1095, 68707
 • Právní statut: občanské sdružení
 • Kontakt: http://centrum.slovackofree.net

Jednotlivé aktivity projektu

 • nákup souboru vybavení centra – 15 počítačů s příslušenstvím
 • zřízení veřejně přístupného Internetu – 15 míst
 • pravidelná výuka žáků tupeské základní školy – 100 žáků
 • proškolení nových zájemců o Internet – 15 dvouhodinových kurzů
 • připojení nových zájemců na Internet – 15 nových připojených členů
Projekt č. 4 - Turistické občerstvení na pozemku p.č. 50/1 Stříbrnice
 • Žadatel: Radomír Němec
 • Místo podnikání: Stříbrnice 35, 687 09
 • Právní statut: OSVČ
 • Oblast podnikání: soukromý zemědělec

Jednotlivé aktivity projektu

 • novostavba provozovny Turistického občerstvení
 • možnost kempování
 • navázání na dříve existující kulturní akce v obci
 • vznik technického zázemí pro kulturní akce
Projekt č. 5 - Starokladrubské koně pod hradem Buchlovem

 

 • Žadatel: BUCHLOV PARK s.r.o.Projekt č. 5 - Starokladrubské koně pod hradem Buchlovem
 • Místo podnikání: Buchlovice 297, 687 08
 • Právní statut: právnická osoba
 • Oblast podnikání: zemědělství, hostinská činnost
 • Kontakt: www.buchlovpark.cz/

Jednotlivé aktivity projektu

 • Oprava střechy na sýpce
 • Nákup dvou kusů březích plemenných kobyl