Obsah

Úspěšné projekty v roce 2010 - 2. výzva

Projekt č.1 - Oprava ulice Kyjovská/1 Boršice
 • Žadatel: obec Boršice
 • Sídlo organizace: Na Návsi 7, 687 09 Boršice
 • Právní statut: obec
 • www stránky: www.borsice.cz

Jednotlivé aktivity projektu

 • oprava místní komunikace jako příjezdu k zástavbě rodinných domů
 • zajištění přístupu ke zdroji pitné vody
 • zkvalitnění základní infrastruktury v obci a zlepšení životní úrovně obyvatelstva
 • výše dotace 636.439,- Kč
Projekt č.2 - Stavební úpravy pravostranné autobusové zastávky
 • Žadatel: obec Medlovice
 • Sídlo organizace: Medlovice čp. 140, 687 41 Medlovice
 • Právní statut: obec
 • www stránky: www.obecmedlovice.cz

Jednotlivé aktivity projektu

 • zkvalitnění dopravní dostupnosti, zvýšení bezpečnosti obyvatel
 • zvýšení kvality a atraktivity veřejných prostranství v obci
 • výstup a nástup cestujících bez ohrožení a omezení silniční dopravy
 • výše dotace 641.172,- Kč
Projekt č.3 - Dvůr na Žabím rynku, Osvětimany - dětské a společenské centrum
 • Žadatel: obec Osvětimany
 • Sídlo organizace: Osvětimany 350, 687 42 Osvětimany
 • Právní statut: obec
 • www stránky: www.osvetimany.cz

Jednotlivé aktivity projektu

 • využití a rekonstrukce zanedbané nemovitosti v blízkosti centra obce  jako dětské a společenské centrum
 • vybudování dětského hřiště ve dvoře
 • výše dotace 1.480.164,- Kč
Projekt č.4 - Stříbrnice - revitalizace ploch u Mateřské školy
 • Žadatel: obec Stříbrnice
 • Sídlo organizace: Stříbrnice 124, 687 09 Stříbrnice
 • Právní statut: obec
 • www stránky: www.stribrnice.cz

Jednotlivé aktivity projektu

 • obnova místní komunikace procházející v bezprostředním okolí budovy MŠ
 • obnova zpevněných ploch bezrpostředně navazujících budov na budovu MŠ
 • obnova bezplatného parkoviště pro uživatele budovy MŠ
 • výše dotace 734.408,- Kč
Projekt č.5 - Rekonstrukce objektu fotbalových kabin Buchlovice
 • Žadatel: Tělovýchovná jednota Buchlovice
 • Sídlo organizace: Suchý řádek 248, 687 08 Buchlovice
 • Právní statut: sdružení
 • www stránky: www.tjbuchlovice.cz

Jednotlivé aktivity projektu

 • celková rekonstrukce objektu spočívající ve výměně oken a krytin
 • rekonstrukce vodovodních rozvodů, odpadů, rozvodů elektřiny
 • výměna zařizovacích předmětů
 • vybudování sprchového koutu pro rozhodčí
 • výše dotace 1.041.671,- Kč
Projekt č.6 - Výstaba komunikace v lokalitě "Za hospodou" Zlechov
 • Žadatel: obec Zlechov
 • Sídlo organizace: Zlechov 540, 687 10 Zlechov
 • Právní statut: obec
 • www stránky: www.obeczlechov.cz

Jednotlivé aktivity projektu

 • zlepšení přístupnosti občanské vybavenosti
 • zvýšení bezpečnosti dopravy jak automobilové i pěší
 • zpevnění provrchu - asfaltový beton
 • zlepšení prostunosti zatížené místní komunikace
 • výše dotace 1.780.000,- Kč