Obsah

Úspěšné projekty v roce 2012 - 6. výzva

Projekt č.1 - Dovybavení střediska Junák pro letní volnočasové aktivity
 • Žadatel: Junák - svaz skautů a skautek ČR
 • Sídlo organizace: Modrá 103, 687 06 Modrá
 • Právní status: občanské sdružení

 Jednotlivé aktivity projektu

 • pořízení nafukovacího motorévho člunu, člunu typu Pálava s vybavením
 • rozšíření volnočasových aktivit pro děti organizovaných na území MAS Buchlov
 • výše dotace 158 400 Kč
Projekt č.2 - Stavební úpravy sociálního zařízení sportovní haly v Břestku
 • Žadatel: Obec Břestek
 • Sídlo organizace: Břestek 14, 687 08 Břestek
 • Právní status: obec

 Jednotlivé aktivity projektu

 • zařízení v budově sportovní haly v Břestku spojená s rozšířením prostor sociálního zařízení 
 • výše dotace 452 779 Kč
Projekt č.3 - Vybavení společenského domu Velehrad
 • Žadatel: Obec Velehrad
 • Sídlo organizace: Hradišťská 231, 687 06 Velehrad
 • Právní status: obec

 Jednotlivé aktivity projektu

 • vybavení nového kulturního domu v obci Velehrad, terý bude sloužit pro akce společenského charakteru
 • výše dotace 1 800 000 Kč
Projekt č.4 - Mariánská vinařská stezka Břestek - Buchlovice
 • Žadatel: Městys Buchlovice
 • Sídlo organizace: nám Svobody 800, 687 08 Buchlovice
 • Právní status: obec

 Jednotlivé aktivity projektu

 • zbudování naučné vinařské stezky s doprovodným mobiliářem - lavičky, informační tabule s vinařskou tématikou a stojany na kola
 • efektivní způsob rozvoje šetrné turistiky, který přispěje k větší konkurenceschopnosti v regionu v cestovním ruchu.
 • výše dotace 1 800 000 Kč
Projekt č.5 - Pořízení traktoru s lesnickou nástavbou
 • Žadatel: Lesní družstvo Osvětimany, družstvo
 • Sídlo organizace: Osvětimany 268, 687 42 Osvětimany
 • Právní status: družstvo

 Jednotlivé aktivity projektu

 • zakoupení traktoru s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky, přehlednou analogovou přístrojovou deskou a komfortním sedadlem a nástavby pro přibližování dřeva
 •  práce bude s tímto zařízením ekologičtější, přesnější, rychlejší a šetrnější k okolí
 • výše dotace 423 527 Kč
Projekt č.6 - Nákup stroje na opracování dřeva
 • Žadatel: Vanda Tomáš
 • Sídlo organizace: Stříbrnice 202, 687 09 Stříbrnice
 • Právní status: fyzická osoba

 Jednotlivé aktivity projektu

 • pořízení nové technologie umožní rychlejší a modernější zpracování dřeva 
 • zkrácení doby výroby a zvýšení konnkurenceschopnosti firmy
 • výše dotace 212 952 Kč
Projekt č.7 - Revitalizace fotbalového hřiště Tupesy
 • Žadatel: Tělovýchovná jednota Tupesy
 • Sídlo organizace: 687 07 Tupesy 268
 • Právní status: občanské sdružení

Jednotlivé aktivity projektu

 • revitalizace přírodního trávníku na hřišti a automatický závlahový systém hřiště TJ Tupesy
 • výše dotace 429 533 Kč