Obsah

Zaregistrování projektů 8. výzvy na RO SZIF

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov oznamuje, že dne 2. 7. 2013 došlo na RO SZIF v Olomouci k úspěšnému zaregistrování  všech vybraných Žádostí   o dotaci Výběrovou komisí naší místní akční skupinou ke spolufinancování z PRV v rámci opatření IV. 1. 2. 

Celkové znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - opatření IV.1.2., kterými je žadatel povinen se řídit, nalezte ZDE

Seznam vybraných žádostí v rámci 8. kola

Dne 26. 6. 2013 provedla Výběrová komise Místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov hodnocení žádostí o dotaci podaných v 8. výzvě. Vybráno bylo všech 15 předložených žádostí o dotaci. 

Seznam vybraných žádostí v 8. výzvě (PDF, 324,2 kB)

 Přehled přijatých žádostí v rámci 8. kola

V pondělí 3. června 2013 byl ukončen příjem žádostí o dotaci PRV v rámci 8. kola. Celkem bylo na MAS Buchlov přijato  15 projektů z oblasti FICHE 1, 5, 6 a 7. V následujících dnech bude probíhat administrativní kontrola projektů. 

Seznam přijatých žádostí v rámci 8. kola (PDF, 74,6 kB)

Výběrová komise provede výběr a hodnocení projektů ve středu 26. června ve 14:00 v Zasedací místnosti úřadu Městyse Buchlovice. Valná hromada se uskuteční v 15:30 hodin po výběru projektů. 

 

!!!VYHLÁŠENÍ 8. VÝZVY 19. KOLA!!!

 Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov oznamuje, že od 10.5.2013 vyhlašuje výzvu č. 8 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Příjem žádostí bude od 10.5.2013 do 3.6.2013 do 12:00 hod..

Datum vyhlášení výzvy: 10. 5. 2013

Příjem žádostí od: 10. 5. 2013

Datum ukončení příjmu žádostí: 3. 6. 2013 do 12.00 hod.

Žádosti budou přijímány v pracovních dnech vždy od 9.00 – 15.00 hod. 

V rámci výzvy budou přijímány žádosti vztahující se k Fichím č.1, 2, 5, 6 a 7. Celé znění výzvy, formulář Žádosti o dotaci na příslušné kolo výzvy, pravidla a formuláře k přílohám naleznete ZDE v sekci Dokumenty.  

 

Zaregistrování projektů 7. výzvy na RO SZIF

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov oznamuje, že dne 18. 3. 2013 došlo na RO SZIF v Olomouci k úspěšnému zaregistrování  všech vybraných Žádostí   o dotaci Výběrovou komisí naší místní akční skupinou ke spolufinancování z PRV v rámci opatření IV. 1. 2.