Obsah

Zápisy řídících orgánů

Zápis z valné hromady MAS Buchlov konané 2.2. 2015 ke stažení ZDE.

Zápis z valné hromady MAS Buchlov konané dne 10.12. 2015 ke stažení ZDE.

Zápis z valné hromady MAS Buchlov konané dne 21.3.2016 ke stažení ZDE.

Zápis z valné hromady MAS Buchlov konané dne 9.1.2018 ke stažení ZDE

Zápis z valné hromady MAS Buchlov konané dne 16.1.2019 ke stažení ZDE

Zápis z valné hromady MAS Buchlov konané dne 26.6.2019 ke stažení ZDE

Zápis z valné hromady MAS Buchlov konané dne 23.6.2020 ke stažení ZDE

Zápis z valné hromady MAS Buchlov konané dne 31.8.2020 ke stažení ZDE

Zápis z valné hromady MAS Buchlov konané dne 26.10.2020 ke stažení ZDE

Zápis z valné hromady MAS Buchlov konané dne 26.10.2020 ke stažení ZDE

Zápis z valné hromady MAS Buchlov konané dne 02.08.2021 ke stažení ZDE 

 

Zápis z jednání Výběrové komise dne 17.4.2018 ke stažení  ZDE

Zápis z jednání Výběrové komise dne 20.8.2018 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Výběrové komise dne 21.3.2019 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Výběrové komise dne 21.6.2019 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Výběrové komise k výzvě č. 4 dne 29.4.2020 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Výběrové komise k výzvě č. 3 dne 29.4.2020 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Výběrové komise dne 27.5.2020 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Výběrové komise dne 23.10.2020 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Výběrové komise dne 19.1.2022 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Výběrové komise per rollam dne 12.-16.5.2022 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Výběrové komise per rollam dne 20.5.-24.5.2022 ke stažení ZDE

 

Zápis z jednání Programového výboru dne 18.4.2018 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Programového výboru dne 22.8.2018 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Programového výboru dne 14.1.2019 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Programového výboru dne 16.4.2019 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Programového výboru dne 31.5.2019 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Programového výboru k výzvě č. 4 dne 6.5.2020 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Programového výboru k výzvě č. 3 dne 6.5.2020 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Programového výboru dne 9.6.2020 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Programového výboru dne 3.2.2022 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Programového výboru dne 13.6.-15.6.2022 per rollam ke stažení ZDE

 

Zápis z jednání Kontrolní a revizní komise dne 28.6.2017 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Kontrolní a revizní komise dne 19.1.2018 ke stažení ZDE

Zápis z jednání Kontrolní a revizní komise dne 20.6.2019 ke stažení ZDE